W dniu 25.04.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Skorzystano z prawdziwie wiosennej pogody i zorganizowano je na placu przed świetlicą. Wzięło w nim udział 5 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes poinformował o dokonaniu wyceny działki numer 9 przez powołanego rzeczoznawcę. Tym samym zostanie rozpoczęty proces przejęcia tej działki i przekazania nowemu nabywcy.

- postanowiono wysłać zamówienie na wykonanie przeglądu urządzeń zabawowych do firmy Saternus..

- poinformowano o odczytaniu stanu licznika głównego wody przed uruchomieniem instalacji wodociągowej

- podjęto uchwałę w sprawie obciążenia działkowców na których ogródkach wyciekała woda, stratami wody przy napełnianiu instalacji wodociągowej

- poinformowano o rozpoczęciu plombowania liczników wody po majowym weekendzie na działkach których właściciele zgłoszą taką potrzebę

- poinformowano o potrzebie wykonania prac porządkowych na placu zabaw

-  ustalono godziny otwarcia wjazdu na alejki dla samochodów – w piątek od godziny 16:00 do soboty do godziny 13:00

- postanowiono ze klucze do łańcucha blokującego wjazd na alejki będą dostępne w sytuacjach awaryjnych na działkach 4, 14, 26, 53.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki numer 98 oraz przyjęcia w poczet PZD nowego działkowca

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu

- kolejne zebranie odbędzie się w maju 2019 roku w świetlicy na terenie ogrodu. Zapraszamy zainteresowanych.

                                                                                                                                                                                             Zarząd