W dniu 17.07.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes. W trakcie zebrania :

- poinformowano o odczytaniu stanu głównego licznika wodnego na dzień 24 czerwca 2019 roku – wynosi on 1245 m3

- poinformowano o zapłaceniu faktury za zużytą wodę na kwotę 2.003,41 zł.

- prezes poruszył temat przenoszenia praw do działki czyli tzw. sprzedaż działki oraz spraw związanych z aktami notarialnymi i uzupełnieniem dokumentów związanych z tym tematem- dyskutowano na temat wyboru firmy mającej wykonać ogrodzenie placu działkowego

- prezes omówił temat wysokich kosztów związanych z wywozem kontenerów ze śmieciami wyrzucanymi przez działkowców. Zaproponowano zmniejszenie tych kosztów poprzez zmianę firmy obsługującej wywóz. Postanowiono poszukać innych firm zajmujących się taką działalnością.

- postanowiono wywiesić na tablicy ogłoszeń wykaz kosztów wywozu śmieci i zaapelować do działkowców o rozsądne napełnianie kontenerów.

- omawiano sprawę festynu dożynkowego. Postanowiono, że wzorem lat ubiegłych na placu działkowym zostanie odprawiona Msza Święta. Sprawę muzyki – zespół lub DJ – powierzono panu Smolarskiemu. Sprawę gastronomi – catering – i organizację Mszy Świętej powierzono panu Szlapa.

- postanowiono przyciąć gałęzie zwisające nad aleją główną i zmniejszające widoczność.

- podjęto uchwałę w sprawie zlecenia firmie „S&S Boden” Franciszek Schenga wywozu pozostałości po przycince drzew.

- podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji porządkowej w celu kontroli działek pod kątem posiadania kompostowników oraz wyrywkowym sprawdzeniu stanu liczników wody.

- podjęto uchwałę w sprawie reprezentowania naszego ogrodu przez Prezesa w nowo tworzonym Kolegium Prezesów PZD w Pyskowicach.

- postanowiono wywiesić ogłoszenie na tablicy w sprawie pomocy działkowców przy organizowaniu festynu dożynkowego.

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu

- kolejne zebranie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 roku w świetlicy na terenie ogrodu.

                                                                                                                                                                                            Zarząd