O G Ł O S Z E N I E 

Informujemy działkowców, iż wjazd na teren Ogrodu jest możliwy od godziny 15 w piątek do godziny 14 w sobotę. Poza tymi dniami wjazd na teren Ogrodu będzie niedostępny. W razie konieczności prosimy o wcześniejsze umówienie terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Kontakt telefoniczny z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 692-071-502.

Prosimy działkowców o wpłacanie zaliczki na poczet wywozu śmieci w wysokości 100,00 zł. Numer konta taki sam jak dla opłat ogrodowych. Jest podany w zakładce "Opłaty" i dalej "Zaliczka za działki w 2020 r." . W tytule prosimy podać : zaliczka na śmieci oraz numer działki.

Zarząd