W dniu 8.08.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes. Następnie przedstawił najważniejsze sprawy ogrodu oraz omówił uchwały i przedstawił nowe osoby na naszym ogrodzie.

W dalszym ciągu zebrania :

- podjęto uchwałę numer 50/20 w sprawie opłaty za działki w 2020 roku. Postanowiono przyjąć wysokość poszczególnych opłat jak w 2019 roku. Informacje w sprawie opłat będą wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione na stronie internetowej. Uchwałę tą podjęto większością głosów. Przypomnę adres strony - www.rodmetalowiec.pl

- podpisano podjęte uchwały i inne dokumenty

- podjęto dyskusję w sprawie zakupu służbowego laptopa dla prezesa do prowadzenia dokumentacji ogrodu. Postanowiono temat odłożyć i poruszyć go na przyszłorocznym Zebraniu Sprawozdawczym

- dyskutowano również nad zakupem dla ogrodu kontenera na śmieci w celu obniżenia kosztów ich wywozu. Postanowiono jak poprzednio przedstawić temat na Walnym Zebraniu.

- poruszono sprawę nierówności i dziur przed bramą wjazdową i przed wjazdem na plac postojowy

- upoważniono sekretarza Zarządu do przeprowadzenia rozmów z firmą „Boden S&S” w sprawie naprawy furtki ogrodowej oraz utwardzenia części alejek ogrodowych, na których po ostatnich opadach porobiły się koleiny.

- podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z członkowstwa w PZD byłego właściciela działki numer 92.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki numer 92 na nowego właściciela

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowego właściciela działki numer 92

Tak na marginesie – chyba padł kolejny rekord – działka numer 92 zmieniła po raz kolejny właściciela w ciągu miesiąca

Marcin Szlapa