W zakładce „Opłaty” i dalej „ Opłaty w 2020 roku” umieszczono tabelę z wykazem opłat dla każdej działki według uchwał Walnego Zebrania w 2019 roku, zaktualizowaną o rozliczenie wody za 2019 rok.

Działkowców, którzy wpłacili już zaliczkę za 2020 rok i opłatę za śmieci, prosimy o odjęcie sumy wpłat od kwoty z pozycji „Razem”.

Prosimy o wpłatę odpowiednich kwot na konto. Przypominamy o podaniu nazwiska, imienia i numeru działki oraz tytułu wpłaty.

Zarząd