W dniu 17.12.2020 roku odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków Zarządu. Jak zwykle, przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią.

Zebranie otworzył Prezes i omówił sprawy związane z przyjęciem nowych działkowców, opłat za wywóz kontenera oraz odpadów wielkogabarytowych.

W dalszym ciągu zebrania :

- przedyskutowano ofertę firmy Boden & Boden na wykonanie utwardzenia :

       wjazdu na ogród,

       wjazdu na plac postojowy

       alejek będących w najgorszym stanie

Utwardzenie terenu jest związane w koleinami powstającymi po intensywnych opadach deszczu. Po dyskusji przyjęto ofertę. Postanowiono zlecić wykonanie prac w najbliższym wolnym terminie, jaki firma posiada.

- podjęto dwie uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 43 , 90 i 113

- podjęto dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia praw do działek numer 43 , 90 i 113 na nowych właścicieli

- podjęto dwie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 43 , 90 i 113

Na zakończenie Prezes złożył życzenia świąteczne i noworoczne zebranym oraz prosił o przekazanie ich innym działkowcom.

Marcin Szlapa