W związku z pytaniami działkowców informuję, że w miesiącach :

- listopad i grudzień 2021 roku

- styczeń i luty 2022 roku

Zarząd nie organizował comiesięcznych spotkań, ze względu na pandemię. Dlatego też na stronie internetowej ogrodu nie umieszczono żadnych sprawozdań.

                                                                                                                                                         Administrator