Lp. Data Ciężar Koszt Transport Stan konta
           
      345,60 zł/t 216 zł/szt 15741,40
           
1 luty 940 324,86 216 15200,54
2 kwiecień 1060 366,34 216 14618,20
3 kwiecień 480 165,89 216 14236,31
4 maj 940 324,86 216 13695,45
5 maj 900 311,04 216 13168,41
  Suma   1492,99 1080  
           
      383,40 zł/t 378 zł/szt  
           
6 czerwiec 860 329,72 378 13528,59
7 czerwiec 660 253,04 378 12897,54
8 czerwiec 1240 475,42 378 12044,13
9 czerwiec 640 245,38 378 11420,75
10 lipiec 940 360,40 378 10682,36
11 lipiec 1040 398,74 378 9905,62
12 sierpień 840 322,06 378 9205,56
13 sierpień 5000 1917,00 378 6910,56
14 wrzesień 740 283,72 378 6248,85
15 wrzesień 1240 475,42 378 5395,43
16 październik 820 314,39 378 4703,04
17 listopad 880 337,39 378 3987,65
  Suma 19220 5712,66 4536  
   Suma stara i nowa cena   7205,65 5616  
           
     
Razem utylizacja i wywóz
12821,65  
      Na działkę 100,17