Lp. Data Ciężar Koszt Transport Stan konta
    kg
      513 zł/t 486 zł/szt 19893.62
1 marzec 1360 697.68 486 18709.94
2 kwiecień 1080 554.04 486 17669.90
3 kwiecień 840 816.48 486 16367.42
4 kwiecień 1040 533.52 486 15347.90
5 maj 760 389.88 486 14472.02
6 maj 880 451.44 486 13534.58
7 maj 580 297.54 486 12751.04
8 maj 580 297.54 486 11967.50
9 czerwiec 740 379.62 486 11101.88
10 czerwiec 960 492.48 486 10123.40
11 czerwiec 1020 523.26 486 9114.14
12 lipiec 1040 533.52 486 8094.62
13 lipiec 720 369.36 486 7239.26
14 lipiec 960 492.48 486 6260.78
15 sierpień 920 471.96 486 5302.82
16 sierpień 1200 615.60 486 4201.22
17 sierpień 820 420.66 486 3294.56
18 wrzesień 820 420.66 486 2387.90
19 wrzesień 840 430.92 486 1470.98
20 październik 880 451.44 486 533.54
21 listopad 1040 533.52 486 -485.98
22 grudzień 1360 697.68 486 -1669.66
      10871.28 10692  
  Suma 20440 kg Suma 21563.28
           
  Drugi wywóz w miesiącu kwietniu to odpady wielkogabarytowe        
  w cenie 972 zł/t        
           
  Stan konta = 128 działek x 150 zł + 4.067,05 zł z roku 2019 =        
  23.267,05 zł        
           
  Stan faktyczny = wpłaty 15.826,57 zł + 4.067,05 zł z roku 2009 =        
  19.893,62 zł