Rozliczenie kosztu wywozu w śmieci 2021 roku

Koszty:

  • koszt śmieci 702zł / 1000kg,
  • koszt transortu: 486zł / przejazd
Lp. Data Ciężar (kg) Koszt (zł) Transport (zł) Stan konta (zł)
           
1 kwiecień 700 491,40 486 18412,94
2 kwiecień 900 631,80 486 17295,14
3 maj 1280 898,56 486 15910,58
4 maj 1440 1010,88 486 14413,70
5 maj 960 673,92 486 13253,78
6 czerwiec 860 603,72 486 12164,06
7 czerwiec 640 449,28 486 11228,78
8 czerwiec 860 603,72 486 10139,06
9 lipiec 660 463,32 486 9189,74
10 lipiec 620 435,24 486 8268,50
11 lipiec 760 533,52 486 7248,98
12 sierpień 1100 772,20 486 5990,78
13 sierpień 1120 786,24 486 4718,54
14 wrzesień 1100 772,20 486 3460,34
15 wrzesień 1240 870,48 486 2103,86
16 październik 760 533,52 486 1084,34

Razem:

  • koszty śmieci: 10 530,00 zł
  • koszty transportu: 7 776zł
  • tonaż: 15 000 kg
  • kwota końcowa: 18 306,00zł

W 2020 roku wywieziono śmieci 22 razy o wadze 20 440 kg na kwotę 21 563,28 zł

Stan konta = 117 działek * 180 zł - 1 669,66 z roku 2020 = 21 060,00 - 1 669,66 = 19 390,34 zł.

Na koniec roku 11 działkowców nie wniosło opłat.

Włącz obsługę czytnika ekranu