Narada Prezesów z Pyskowic i okolic

W dniu 16.11.2012 roku o godzinie 16:00 w świetlicy ogrodu „ZORZA” odbyło się zebranie prezesów i komisji statutowych ROD-ów oraz działkowców z terenu Pyskowic i okolic. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Delegatury OZŚ PZD z Gliwic:

Czytaj więcej...

Rozliczenie zużycia wody

Ustalono termin ostatecznego podawania stanu wodomierzy na dzień 30 października 2012 roku.

Działkowiec zdejmujący licznik na okres zimowy zobowiązany jest zgłosić to Komisji Wodnej, która w jego obecności odczyta stan licznika i sprawdzi stan plomb.

Czytaj więcej...

Zebranie wrześniowe

W dniu 24.09.2012 roku o godz. 16:00 odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu. Wykorzystano ładną pogodę i przeprowadzono zebranie na placu działkowym. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Zarządu. W trakcie zebrania :

Czytaj więcej...

Dożynkowy Dyplom

Jak mogliśmy zobaczyć w tym roku w pochodzie na Dożynkach Miejskich jechała przyczepa przystrojona przez działkowców naszego ogrodu. Dziękujemy tym samym zarówno osobom pomagającym w przystrojeniu jak i jadącym w pochodzie. Poniżej prezentujemy także otrzymany od organizatorów dyplom.

Zebranie sierpniowe

W miesiącu sierpniu odbyły się 2 zebrania Zarządu. W dniu 18.08.2012 roku o godz. 17:00 w wąskim gronie omawiano przygotowania do Festynu Dożynkowego.

Prezes poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu naszego podania do Związków Zawodowych Przemysłu Elektromaszynowego przy Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i przyznaniu dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł na organizację obchodów 40-to lecia Ogrodu.

Ustalono zakres prac jakie trzeba jeszcze wykonać i osoby odpowiedzialne. Księgowa podała limit finansowy na zakupy. Sporządzono listę rzeczy do kupienia na Festyn. Wybrano również osoby odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych zadań – bufet, zdjęcia, talony,itp.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z Festynu

W dniu 25.08.2012 roku na naszych działkach odbył się Festyn Dożynkowy. Rozpoczął się o godzinie 15:00 Mszą Świętą, sprawowaną na przygotowanym do tego celu placu działkowym. Odprawił ją ksiądz prałat Augustyn Duffek wraz z ministrantem i szafarzem. Oprawę muzyczną zapewniła organistka, siostra Barbara. Po mszy przedstawiciele Zarządu w imieniu wszystkich działkowców wręczyli księdzu bukiet kwiatów i kosz pełen dorodnych owoców.

   O godzinie 17:00 rozpoczęła się część oficjalna Festynu. Rozpoczął ją nasz Prezes – Józef Szlapa. Na wstępie przywitał przybyłych gości :

Czytaj więcej...

Zebranie lipcowe

W dniu 22.07.2012 roku o godz. 16:00 odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu. Wykorzystano ładną pogodę i przeprowadzono zebranie na placu działkowym. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Zarządu. W trakcie zebrania :

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj