Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” odbytego w dniu 21 kwietnia 2024 roku, opłaty za 2024 rok wynoszą:

1 ) za 1 m kwadratowy działki 0,84 zł
2 ) składka członkowska PZD  6,00 zł
3 ) opłata wodna–w tym pokrycie strat 6,00 zł
4 ) za wywóz śmieci  48,50 zł
5 ) za zużycie wody  indywidualnie
6 ) na budowę nowej sieci drenażowej 220 zł
7 ) zaliczka na wodę 20,00 zł

Przykładowa opłata za typową działkę o powierzchni 300 m2 wyniesie : 

300 x 0,84 + 6,00  + 6,00 + 48,50+ 220,00 + 20,00 + za zużycie wody maksymalnie 126,81 = 679,31 zł

300 x 0,84 + 6,00  + 6,00 + 48,50+ 220,00 + 20,00 + za zużycie wody średnio 30,16 = 582,66 zł

W roku 2023 wynosiła ona 427,26 zł. 

Ostateczny termin wnoszenia opłat lub dopłat ustalono na 30 czerwca 2024 roku

 Poniżej dane do przelewu:

Nr konta:  22 8457 0008 2003 0043 0373 0001
Odbiorca: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY METALOWIEC
Adres: ul. Działkowa, 44-120 Pyskowice
Tytuł: Opłata za działkę nr XX, Jan Kowalski

gdzie XX to nr Państwa działki, a zamiast Jan Kowalski proszę wpisać swoje dane personalne.

Kwoty za poszczególne działki - ZOBACZ