Zarząd ROD ,,Metalowiec” w Pyskowicach XIII Kadencji wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.04.2024 roku

   Smolarski Andrzej - prezes

   Matys Janina - zastępca prezesa

   Wiesław Jary - sekretarz

   Matuszewska Iwona - skarbnik

   Ożóg Danuta - członek

Komisja Rewizyjna:

   Milczarek Roman - przewodniczący

   Klonek Jan - zastępca

   Koziura Anna - sekretarz

Kontakt   Prezes  

692-071-502