Ponowienie

Zarząd zwraca się ponownie z prośbą do działkowców o dokonywanie wpłat na wymianę rury wodociągowej.

Ogród „Witaminka” zakończył już część swojej inwestycji. Na jego terenie znajduje się odkryty wykop, który "czeka" od kilku dni na wyłożenie naszej rury.

Jednak nie mając pewności, że zgromadzimy odpowiednie środki finansowe, Zarząd nie może jej zakupić i wyłożyć w wykopie. Jeszcze raz prosimy o zrozumienie.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat inwestycji udziela Prezes Andrzej Smolarski pod numerem 692-071-602

A tym działkowcom którzy już dokonali wpłat, Zarząd składa serdeczne podziękowania.

Wyjaśnienie - aktualizacja

Trochę historii – cytaty z naszej kroniki

„… W dniu 17 maja 1972 roku zwołano pierwsze walne spotkanie przyszłych działkowców. Zebrani postanowili przyjąć nazwę „Metalowiec” dla nowo utworzonego ogrodu.

Wodę do podlewania rośli i budowy altan przynoszono bowiem z odległego o 800 m strumyka zwanego „Jordanem”.

W roku 1980 odżył temat doprowadzenia wody do ogrodów. Rozpatrywano kilka koncepcji : budowa studni głębinowej, zbudowanie zapory na pobliskim strumyku i wykorzystanie sieci wodociągowej. Wybrano ostatni wariant, gdyż sąsiedni ogród Huty Łabędy, obecnie „Relaks” miał już doprowadzoną wodę z wodociągu Karchowice - Pyskowice. Prace ukończono w czerwcu i dzięki temu latem każdy działkowiec miał swój kran z wodą….”

Czytaj więcej...

Zebranie czerwcowe

W dniu 15.06.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków  Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył tradycyjnie Prezes – Andrzej Smolarski. Zreferował on temat przystąpienia do konkursu PZD „ Rozwój zielonej infrastruktury”.

W dalszym ciągu zebrania :

- przygotowano wystąpienie do OZŚ PZD w Katowicach o granty.

Czytaj więcej...

Opłaty w 2022 - ogłoszenie

Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC”, odbytego w dniu 8 maja 2022 roku, opłaty za 2022 rok wynoszą :

1 ) za 1 m kwadratowy działki 0,84 zł
2 ) składka członkowska PZD  6,00 zł
3 ) opłata wodna–w tym pokrycie strat  4,75 zł 
4 ) za wywóz śmieci  156,00 zł
5 ) za zużycie wody indywidualnie
6 ) na wymianę rury wodociągowej 390,00 zł

Ustalono również ostateczny termin wnoszenia opłat na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej...

Zebranie kwietniowe

W zakładce "Opłaty" udostępniono rozliczenie wodomierzy "Woda za 2021 r."  i kosztów wywozu śmieci "Śmieci za 2021 r."

W dniu 09.04.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Na początku uzupełniano dokumenty i brakujące podpisy. Następnie przedstawił on projekt położenia nowych rur wodociągowych od studni PWIK poprzez ogrody „Witaminka” i „Relaks” do naszego ogrodu. Do uzgodnienia pozostaje też sprawa naszego udziału w finansowaniu tego zadania. Myślę, że temat ten będzie dyskutowany na Walnym Zebraniu, ponieważ trzeba zebrać dość sporą kwotę pieniędzy na ten cel.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie marcowe

W dniu 26.03.2022 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Ponieważ jest to pierwsze zebranie w tym roku, życzył wszystkim owocnej współpracy dla dobra ogrodu.

W dalszym ciągu zebrania :

- omawiano sprawy ogólne związane z działalnością ogrodu oraz podpisano dokumenty działkowe

- ustalono termin Zebrania Sprawozdawczego na dzień 8 maja 2022 roku na godzinę 9:00 na terenie placu działkowego naszego ogrodu

Czytaj więcej...

Brak sprawozdań

W związku z pytaniami działkowców informuję, że w miesiącach :

- listopad i grudzień 2021 roku

- styczeń i luty 2022 roku

Zarząd nie organizował comiesięcznych spotkań, ze względu na pandemię. Dlatego też na stronie internetowej ogrodu nie umieszczono żadnych sprawozdań.

                                                                                                                                                         Administrator

Losowy obraz

Szukaj