Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 3.03.2019 roku o godz. 9:00 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  w pierwszym terminie. Obecnych było 18 działkowców na 206 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. W Zebraniu wzięli udział zaproszeni goście – pan Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZŚ PZD z Katowic oraz kierownik Delegatury PZD z Gliwic pan Jan Pękala i przedstawiciel Delegatury pan Antoni Janus.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Andrzeja Smolarskiego. Odczytał on Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2018 rok i za kadencję, protokoły Komisji Rewizyjnej, plan pracy na rok 2019 i na kadencję oraz  preliminarz finansowy. Następnie Komisja Mandatowa odczytała protokół i potwierdziła ważność Zebrania – obecnych było 46 działkowców, co daje frekwencję 21,8 %.

Czytaj więcej...

Zebranie lutowe

W dniu 20.02.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Także w użyczonej sali MOKiS-u. Wzięło w nim 6 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa . W trakcie zebrania :

- księgowa przedstawiła dokładny bilans naszego ogrodu po otrzymaniu dokumentów z Banku. Potwierdziło się jego dodatnie saldo. Szczegóły zostaną podane na Walnym Zebraniu. Przedstawiła ona również preliminarz finansowy. Po dyskusji i skorelowaniu z proponowanymi opłatami wprowadzono kilka zmian.

Czytaj więcej...

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd ROD „METALOWIEC” zaprasza wszystkich działkowców

na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

 które odbędzie się w restauracji ELIS

w dniu 3 marca 2019 roku o godzinie 9:00 – pierwszy termin.

W przypadku braku wymaganej ilości osób zebranie odbędzie się o godzinie 9:30 – drugi termin.

Dokumenty do wglądu w dniach 13.02.2019 roku i 20.02.2019 roku w sali 23 na II piętrze budynku MOKiS od godziny 14:00 do godziny 19:00.

Zebranie styczniowe

W dniu 23.01.2019 roku o godz. 17:30 odbyło się pierwsze w tym roku, comiesięczne zebranie Zarządu. Także w użyczonej sali MOKiS-u. Wzięło w nim 5 członków Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa . W trakcie zebrania :

- Prezes przywitał wszystkich przybyłych i życzył zdrowia i pomyślności oraz owocnej współpracy we wszystkich przedsięwzięciach w tym roku

- księgowa wnioskowała o ustalenie nowej kwoty opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców. W grudniu 2018 roku otrzymaliśmy z OZŚ PZD z Katowic dokumenty OT dotyczące : zadania remontowego „Odtworzenie drenażu w kierunku cieku wodnego ” i zadania inwestycyjnego „Zadaszenie wiaty i instalacja fotowoltaiczna”. Spowodowało to podniesienie wartości majątku naszego ogrodu. Księgowa zaproponowała podniesienie tej opłaty do wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów a mianowicie 360 zł. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i podjął odpowiednią uchwałę.

Czytaj więcej...

Zebrania grudniowe

W dniu 12.12.2018 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. Zaproszono również działkowców udzielających się najwięcej na rzecz ogrodu. W trakcie zebrania :

- księgowa przedstawiła wstępny bilans za rok 2018. Na koncie bankowym mamy jeszcze środki. Niestety nadal 2 działkowców zalega z opłatami. Po opłaceniu faktur za wywóz śmieci w miesiącu listopadzie ujemny stan tego konta wzrósł do kwoty 3.413,05 zł. Księgowa przedstawiła również rozliczenie zużycia wody. Brakuje 70 m3 wody. Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia tej straty z funduszu wodnego. Postanowiono również w przyszłym roku na wiosnę sprawdzić najbardziej „podejrzane” wodomierze.

Czytaj więcej...

Zebranie listopadowe

W dniu 14.11.2018 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Tym razem spotkanie odbyło się w użyczonej sali MOKiS-u, jak co roku w okresie jesienno-zimowym. Wzięło w nim udział 6 członków Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. W trakcie zebrania :

- Prezes zreferował temat prawo do działki a członkostwo w PZD.

- Prezes poinformował o zainstalowaniu przez Urząd Miejski ( zgodnie z pisemnymi obietnicami ) lampy zasilanej z instalacji fotowoltaicznej na skrzyżowaniu ulic Jaśkowicka – Działkowa.  

- Prezes poinformował o uczczeniu 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W odpowiedzi na sms wysłane przez Prezesa KR PZD w dniach 10-13 listopada wywieszono na ogrodzie flagi – narodową i związkową. 

Czytaj więcej...

Zebranie październikowe

W dniu 3.10.2018 roku o godz. 16:30 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Termin nietypowy ale podyktowało go życie. Niektórzy członkowie Zarządu będą nieobecni do końca miesiąca. Wzięło w nim udział 6 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. W trakcie zebrania :  

  • w związku z zamknięciem dopływu wody z dniem 22 października ustalono termin podawania odczytów liczników wody do dnia 5 listopada. Szczegóły zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj