Wpłaty

W zakładce „Opłaty” i dalej „ Opłaty w 2020 roku” umieszczono tabelę z wykazem opłat dla każdej działki według uchwał Walnego Zebrania w 2019 roku, zaktualizowaną o rozliczenie wody za 2019 rok.

Działkowców, którzy wpłacili już zaliczkę za 2020 rok i opłatę za śmieci, prosimy o odjęcie sumy wpłat od kwoty z pozycji „Razem”.

Prosimy o wpłatę odpowiednich kwot na konto. Przypominamy o podaniu nazwiska, imienia i numeru działki oraz tytułu wpłaty.

Zarząd

Zebranie sierpniowe

W dniu 8.08.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes. Następnie przedstawił najważniejsze sprawy ogrodu oraz omówił uchwały i przedstawił nowe osoby na naszym ogrodzie.

W dalszym ciągu zebrania :

- podjęto uchwałę numer 50/20 w sprawie opłaty za działki w 2020 roku. Postanowiono przyjąć wysokość poszczególnych opłat jak w 2019 roku. Informacje w sprawie opłat będą wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione na stronie internetowej. Uchwałę tą podjęto większością głosów. Przypomnę adres strony - www.rodmetalowiec.pl

Czytaj więcej...

Zebranie lipcowe

W dniu 28.07.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział Zarząd. Zebranie otworzył prezes, który następnie przedstawił bieżące sprawy ogrodu oraz omówił sytuację finansową.

Następnie odbyła się dyskusja na temat zwołania Zebrania Sprawozdawczego. Jej efektem jest podjęta uchwała numer 25/20 w sprawie odstąpienia od zwołania Walnego Zebrania w tym roku w związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z koronawirusem COVID-19.

Czytaj więcej...

Zebranie majowe

W dniu 31.05.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- podpisano podjęte uchwały i różne deklaracje

- Prezes odczytał pismo jakie wpłynęło do Zarządu od właściciela działki numer 16 w sprawie postawienia płotu ażurowego od strony placu zabaw. Po zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd wyraził zgodę.

- skarbnik przedstawił sprawy związane z wykonaniem drenażu na działce numer 120

Czytaj więcej...

Ogłoszenie opłaty

O G Ł O S Z E N I E 

Informujemy działkowców, iż wjazd na teren Ogrodu jest możliwy od godziny 15 w piątek do godziny 14 w sobotę. Poza tymi dniami wjazd na teren Ogrodu będzie niedostępny. W razie konieczności prosimy o wcześniejsze umówienie terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Kontakt telefoniczny z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 692-071-502.

Prosimy działkowców o wpłacanie zaliczki na poczet wywozu śmieci w wysokości 100,00 zł. Numer konta taki sam jak dla opłat ogrodowych. Jest podany w zakładce "Opłaty" i dalej "Zaliczka za działki w 2020 r." . W tytule prosimy podać : zaliczka na śmieci oraz numer działki.

Zarząd

Zebranie kwietniowe

W dniu 30.04.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Tym razem zebranie odbyło się na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem obok świetlicy. Pozwoliło to zachować odpowiednie środki ostrożności. Zebrani zdezynfekowali dłonie, zajęli miejsca oddalone od siebie a na twarzach mieli założone maseczki. W trakcie zebrania :

- Prezes odczytał pismo jakie wpłynęło do Zarządu od właściciela działki numer 80 w sprawie postawienia drewnianej werandy obok altany. Po zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd wyraził zgodę.

- dyskutowano na temat procedury podejmowania uchwał oraz podpisywano różne dokumenty

- Prezes przedstawił sprawę wjazdu na działki i otwierania łańcucha zamykającego wjazd na aleję główną.  

Czytaj więcej...

Zebranie marcowe

W dniu 12.03.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz na zaproszenie Zarządu – była księgowa i były Prezes naszego ogrodu. W związku z panującą epidemią koronawirusa zachowano wszelkie możliwe środki ostrożności. Nie było tradycyjnego witania ani przekazywania dokumentów. Wszyscy siedzieli oddaleni od siebie. W trakcie zebrania :

- Prezes przestawił planowane terminy zebrań oraz omówił sprawę terminu Walnego Zebrania. Zgodnie z uchwałą KR PZD zostaje ono przesunięte. Terminu na razie nie ustalono. Jeżeli zostaną podane kolejne wytyczne to wtedy go ustalimy.

- była księgowa przestawiła rozliczenie zużycia wody za ubiegły rok. W sumie według zestawienia faktur ogród zapłacił za nią 5.004,00 zł. Rozliczenie to zostanie udostępnione na stronie internetowej naszego ogrodu, w zakładce „Opłaty”.

- ustalono że brama główna zostanie otwarta od dnia 15 marca.  

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj