Zebranie październikowe

W dniu 17.10.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes przedstawił przebieg odbioru wykonanego remontu ogrodzenia placu działkowego który odbył się w dniu 15 października. Obecni byli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wykonawca właściciel firmy PHU „S&S Boden”. W czasie odbioru nie stwierdzono usterek a cały wykonany remont jest zgodny z dokumentacją.

Czytaj więcej...

Odczyt liczników

W związku z zamknięciem dopływu wody do działek z dniem 12.10.2019 roku, spowodowanym remontem sieci wodociągowej na ogrodzie „RELAKS”, Zarząd prosi działkowców o podawanie stanu liczników wody do dnia 31.10 2019 roku.

Odczyty można podawać na działkach 20 , 26 , 62 lub SMS na numer telefonu Prezesa 692-071-502.

Należy podać nazwisko , numer działki i stan licznika.

                                                                                                                                                        Andrzej Smolarski

Sprawozdanie z Festynu Dożynkowego

Artykuł wysłany do korekty.

Zebranie wrześniowe

W dniu 12.09.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział  Zarząd, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes omówił przebieg Dożynek Powiatowych, przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem naszych działkowców oraz organizację poczęstunku przez Urząd Miejski

Czytaj więcej...

Festyn dożynkowy

F E S T Y N   D O Ż Y N K O W Y

R.O.D. “ M E T A L O W I E C “

21   WRZESIEŃ   2019

Msza Święta dziękczynna na placu działkowym o godzinie 16:00

Uroczyste otwarcie festynu z wręczeniem odznaczeń i nagród,  pucharów XII Turnieju Skata o Puchar Prezesów oraz przywitanie nowych działkowców o godzinie 17:00 

Zabawa taneczna od godziny 18:00 do godziny 24:00 - tym razem będzie nas bawił DJ

Każdemu działkowcowi R.O.D. “METALOWIEC” zapewniamy darmowy posiłek – kiełbasa lub bigos i krupniok oraz napój (piwo jasne lub ciemne, coca-cola lub sok)

W czasie festynu czynny będzie obficie zaopatrzony bufet : kiełbasa, krupniok, bigos, piwo jasne i ciemne, napoje

 

            Serdecznie wszystkich zapraszamy

                                                                                                                                                                                             Zarząd

          

Zebranie sierpniowe

W dniu 20.08.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes zreferował sprawy poruszane na spotkaniach w MOKiS-ie w sprawie organizacji Dożynek Miejskich. Zadeklarował on udział naszych działkowców w korowodzie oraz pomoc przy obsłudze pocztu sztandarowego. Podał on również dwie osoby do wyróżnienia na części oficjalnej dożynek, a mianowicie poprzedniego prezesa Józefa Szlapa oraz byłą księgową Annę Krasucką.

Czytaj więcej...

Zebranie lipcowe

W dniu 17.07.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes. W trakcie zebrania :

- poinformowano o odczytaniu stanu głównego licznika wodnego na dzień 24 czerwca 2019 roku – wynosi on 1245 m3

- poinformowano o zapłaceniu faktury za zużytą wodę na kwotę 2.003,41 zł.

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj