Raport o stanie drenaży

Na dzień 14 sierpnia zostały udrożnione dreny :

-  od studzienki na zewnątrz działki nr 13 ( odkopana studzienka rewizyjna ) w kierunku rzeki

-  od działki nr 13 do działki nr 119 i dalej będzie sprawdzane do studzienki na działce 120

-  udrożniony jest dren od działki nr 13 do studzienki na alejce przy działce nr  99 i dalej aż do altany na działce nr 99 ( cały ten odcinek był zarośnięty korzeniami drzew i krzewów ). Utknięto z pracami przy altanie na działce nr 99. Jeżeli altana jest zbudowana na drenie to może być problem z jego udrożnieniem.

Od wtorku 17 sierpnia są kontynuowane prace udrażniania drenów na działce nr 99 i działce nr 101 do studzienki na alejce przy działce nr 103. 

Będzie wymieniona studzienka rewizyjna przy działce nr 99. 

Po ukończeniu w/w prac będziemy obserwowali jak pracują udrożnione drenaże i z jakiego obszaru ściągają wodę.

Wówczas będzie można podjąć decyzję jaki zakres prac będzie jeszcze robiony, przygotować kosztorys a przede wszystkim zabezpieczyć środki finansowe. Przypominam że na Walnym Zebraniu uchwalono kwotę 30 zł od działki na remont sieci drenaży, co daje kwotę 3.840 zł.

Nasz ogród nie posiada żadnej dokumentacji ani planów sieci drenaży. Kilka lat temu prowadzone były już prace udrożnienia drenaży. Przy ich wykonywaniu nanoszono na plan ogrodu odkryte ciągi drenów. Niestety, na takim planie są jeszcze „białe plamy”. Jedna z nich obejmuje teren działki 91 i okolic. Nie mamy więc wiedzy na temat drenów w tej okolicy. Jeżeli jednak działki tutaj położone będą nadal zalewane, to zostaną podjęte prace odszukania drenów i ich udrożnienia.

 

 Z poważaniem   

Andrzej Smolarski

Sprawozdanie z Walnego

W dniu 18.07.2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Ze względu na panującą pandemię zorganizowano je na placu działkowym z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych – zachowanie dystansu i dezynfekcja. W pierwszym terminie o godz. 9:00 obecnych było 23 działkowców na 194 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. Również ze względu na panującą pandemię ograniczono ilość zaproszonych gości. W Zebraniu wziął udział pan Zdzisław Lisowski - przedstawiciel Delegatury PZD w Gliwicach.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców. Wspomniano zasłużonego dla ogrodu Jerzego Gajka.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Józefa Szlapa. Odczytał on Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 rok i za 2020 rok, protokoły Komisji Rewizyjnej również za 2019 rok i za 2020 rok, plan pracy na rok 2021 oraz preliminarz finansowy. Następnie Komisja Mandatowa odczytała protokół i potwierdziła ważność Zebrania. Doszło jeszcze kilkunastu działkowców i razem było nas już 43 osoby – frekwencja wynosiła 22,7 %.

Czytaj więcej...

Zebranie lipcowe - ciąg dalszy

W dniu 10.07.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano tym razem w świetlicy działkowej. Było tam znacznie chłodniej niż na wolnym powietrzu. Więc lepiej się obradowało. Nie dochodziły tutaj również podmuchy wiatru, który mógłby rozwiać przygotowywane na Walne dokumenty. Oczywiście przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes – Józef Szlapa.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Omówił on sprawy związane z organizacją Walnego Zebrania. Następnie przygotowywano dokumenty potrzebne na zebranie. Przy ich wypełnianiu korzystano z pomocy i doświadczenia byłego prezesa. Przygotowano również dokumenty do wglądu dla działkowców, które będą wystawione w świetlicy w dniach poprzedzających Walne.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie czerwcowe

W dniu 23.06.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano jak zwykle przed świetlicą działkową. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej.

Zebranie jak zwykle otworzył Prezes. Zapoznał on zebranych z komunikatem KZ PZD z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie możliwości odbywania Walnych Zebrań ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.

W dalszym ciągu zebrania :

- po dyskusji postanowiono skorzystać z tej możliwości. Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczego na 18 lipca 2021 roku

Czytaj więcej...

Zebranie majowe

W dniu 20.05.2021 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano przed świetlicą działkową. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący – Zdzisław Lisowski

członek – Krystyna Skorupka

członek – Barbara Pająk

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, omawiając sprawy związane ze świadczeniami osób pracujących na działkach.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebrania kwietniowe

W miesiącu kwietniu Prezes zwołał aż dwa spotkania. W czasie obydwu spotkań przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W dniu 10.04.2021 roku odbyło się pierwsze w tym miesiącu zebranie Zarządu. W zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes. W dalszym ciągu zebrania :

- uzupełniono dokumenty działkowe

- przyjęto i wysłuchano działkowca w sprawie budowy altany na działce

- drugi działkowiec przyszedł ze sprawą wycinki nadmiernie wyrośniętego drzewa na działce gatunek orzech

Czytaj więcej...

Rozliczenie wodomierzy

Woda została puszczona. Większych awarii na szczęście nie było. Pora najwyższa więc rozliczyć zużycie wody w 2020 roku. Kilka uwag do przygotowanego zestawienia. Jest kilkunastu działkowców, którzy, delikatnie mówiąc, nie kwapią się z podaniem stanu licznika. W 2019 roku było ich 41. Działek mamy na Ogrodzie 128 czyli jest to prawie 1/3 działkowców. W roku ubiegłym, 2020, było ich już 45. A aż 28 działkowców nie podało stanu licznika w obydwu latach. Zostali oni rozliczeni szacunkowo. Ale może skarbnik się myli i źle szacuje zużycie. W tym roku trzeba by coś z tą sprawą zrobić. Bo w końcu szacunek tak się „rozjedzie” z realiami, że trudno będzie to rozliczyć.

Zapraszam do sprawdzenia. Zakładka „Opłaty” i dalej „Woda za 2020r.”

                                                                                                                               Marcin Szlapa

Losowy obraz

Szukaj