Plombowanie

Komisja Wodna

informuje o rozpoczęciu akcji plombowania wodomierzy

 

Prosimy działkowców którzy nie mają z różnych przyczyn plomby na wodomierzu o zgłaszanie tego faktu do :

- Zygmunta Michalskiego dz. 26

- Jerzego Gajek dz. 62

- lub innego członka Zarządu

 

Akcja będzie prowadzona od dnia 6 maja 2018 roku.

 

 

Zebranie kwietniowe

W dniu 25.04.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Skorzystano z prawdziwie wiosennej pogody i zorganizowano je na placu przed świetlicą. Wzięło w nim udział 5 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes poinformował o dokonaniu wyceny działki numer 9 przez powołanego rzeczoznawcę. Tym samym zostanie rozpoczęty proces przejęcia tej działki i przekazania nowemu nabywcy.

Czytaj więcej...

Puszczenie wody

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13.04.2019 roku ( sobota)

w godzinach południowych zostanie uruchomienia

instalacja wodociągowa na ROD „RELAKS”.

Prosimy działkowców o sprawdzenie kranów, zaworów i liczników

oraz szczelności instalacji.

Jeżeli nie będzie awarii planujemy uruchomić instalację

na naszym ogrodzie 14.04.2019 roku

Zgłoszenia awarii na naszym ogrodzie przyjmuje Zarząd

Zebranie marcowe

W dniu 14.03.2019 roku o godz. 17:30 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Jeszcze w użyczonej sali MOKiS-u. Zebranie było zaplanowane na 20 marca. Ale przepisy obligują Zarząd do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania dokumentów do Delegatury. Ponieważ Walne odbywało się 3 marca więc termin ten wypada na 17 marca. Dzięki uprzejmości pracowników MOKiS-u użyczono nam salę na to spotkanie. Wzięło w nim udział 5 członków nowego Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa i poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 3.03.2019 roku o godz. 9:00 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  w pierwszym terminie. Obecnych było 18 działkowców na 206 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. W Zebraniu wzięli udział zaproszeni goście – pan Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZŚ PZD z Katowic oraz kierownik Delegatury PZD z Gliwic pan Jan Pękala i przedstawiciel Delegatury pan Antoni Janus.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców.

Czytaj więcej...

Zebranie lutowe

W dniu 20.02.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Także w użyczonej sali MOKiS-u. Wzięło w nim 6 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa . W trakcie zebrania :

- księgowa przedstawiła dokładny bilans naszego ogrodu po otrzymaniu dokumentów z Banku. Potwierdziło się jego dodatnie saldo. Szczegóły zostaną podane na Walnym Zebraniu. Przedstawiła ona również preliminarz finansowy. Po dyskusji i skorelowaniu z proponowanymi opłatami wprowadzono kilka zmian.

Czytaj więcej...

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd ROD „METALOWIEC” zaprasza wszystkich działkowców

na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

 które odbędzie się w restauracji ELIS

w dniu 3 marca 2019 roku o godzinie 9:00 – pierwszy termin.

W przypadku braku wymaganej ilości osób zebranie odbędzie się o godzinie 9:30 – drugi termin.

Dokumenty do wglądu w dniach 13.02.2019 roku i 20.02.2019 roku w sali 23 na II piętrze budynku MOKiS od godziny 14:00 do godziny 19:00.

Losowy obraz

Szukaj