Przegląd konkursowy Delegatury PZD

Zarząd naszego ogrodu zgłosił 3 działki do konkursu  „Wzorowa działka roku 2019”, ogłoszonego przez OZŚ PZD w Katowicach.  W dniu 8 lipca 2019 roku Komisja Delegatury PZD Gliwice w składzie Zdzisław Prejzner, Janina Banasik ,Tadeusz Witek odwiedziła nasz ogród, a następnie „Witaminkę”, aby dokonać przeglądu zgłoszonych działek. Z naszej trójki jedynie działka numer 20 spełniła wszystkie kryteria konkursowe. Komisja spisała odpowiedni protokół, wypunktowała wszystkie za i przeciw. O wynikach poinformujemy po podsumowaniu konkursu. A na razie odsyłamy na stronę internetową Delegatury do artykułu ogłoszonego 17 lipca 2019 roku.

http://www.pzd-delegatura-gliwice.pl/index.php?go=3

Marcin Szlapa

Przedzjazdowa Konferencja Delegatów

W dniu 6 lipca 2019 roku w ROD „Górnicza Radość” w Gliwicach odbyła się Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa delegatów Delegatury PZD w Gliwicach. Zgodnie z zasadami z naszego ogrodu udział brało dwóch działkowców, wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 3 marca 2019 roku. Parafrazując znany cytat można więc napisać – „myśmy też tam gośćmi byli, ciastka zjedli, kawę wypili….”.

Więcej szczegółów w dołączonych załącznikach.

Sprawozdanie z Konferencji można znaleźć na stronie internetowej Delegatury PZD w Gliwicach ( opublikowane 28 lipca 2019 roku ).

http://www.pzd-delegatura-gliwice.pl/index.php?go=3

Marcin Szlapa

Zebranie czerwcowe

W dniu 12.06.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes poruszył temat otwierania i zamykania łańcucha blokującego wjazd na alejki. Na tablicy ogłoszeń są wywieszone dokładne informacje kiedy jest to robione. Są też podane numery działek na których znajdują się klucze do otwarcia w sytuacjach awaryjnych np. przyjazd pogotowia. W razie potrzeby otwarcia łańcucha w innym terminie należy uzgodnić to z Prezesem – numer jego telefonu jest też podany.

Przy okazji przypominamy że standardowo bramy wjazdowe na ogrody PZD są zamknięte. Proszę sprawdzić u naszych sąsiadów. Otwierane są tylko na kilka godzin w wyznaczonych terminach. Na naszym ogrodzie brama jest otwarta z powodu wewnętrznego placu postojowego. A łańcuch blokujący wjazd na alejki pełni właśnie funkcję bramy. Przypominamy również, że na Walnym Zebraniu przyjęto w tej sprawie odpowiednią Uchwałę i obowiązuje ona wszystkich działkowców.

Czytaj więcej...

Zebranie majowe

W dniu 10.05.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Zorganizowano je również na placu przed świetlicą. Wzięło w nim udział 5 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes poinformował o dokonaniu wymiany pieczątek dla nowych członków Zarządu

- dyskutowano o śmieciach, przepełnionych kontenerach i kosztach ich wywozu. Postanowiono poszukać rozwiązania w celu obniżenia kosztów usuwania śmieci.

Czytaj więcej...

Plombowanie

Komisja Wodna

informuje o rozpoczęciu akcji plombowania wodomierzy

 

Prosimy działkowców którzy nie mają z różnych przyczyn plomby na wodomierzu o zgłaszanie tego faktu do :

- Zygmunta Michalskiego dz. 26

- Jerzego Gajek dz. 62

- lub innego członka Zarządu

 

Akcja będzie prowadzona od dnia 6 maja 2018 roku.

 

 

Zebranie kwietniowe

W dniu 25.04.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Skorzystano z prawdziwie wiosennej pogody i zorganizowano je na placu przed świetlicą. Wzięło w nim udział 5 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes poinformował o dokonaniu wyceny działki numer 9 przez powołanego rzeczoznawcę. Tym samym zostanie rozpoczęty proces przejęcia tej działki i przekazania nowemu nabywcy.

Czytaj więcej...

Puszczenie wody

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13.04.2019 roku ( sobota)

w godzinach południowych zostanie uruchomienia

instalacja wodociągowa na ROD „RELAKS”.

Prosimy działkowców o sprawdzenie kranów, zaworów i liczników

oraz szczelności instalacji.

Jeżeli nie będzie awarii planujemy uruchomić instalację

na naszym ogrodzie 14.04.2019 roku

Zgłoszenia awarii na naszym ogrodzie przyjmuje Zarząd

Losowy obraz

Szukaj