Zebranie grudniowe

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Smolarski przedstawiając sprawy finansowe i organizacyjne ogrodu.

Następnie dyskutowano na temat oświetlenia alejek ogrodowych, a przynajmniej ich skrzyżowań i innych części wspólnych ogrodu. Analizując plan ogrodu postanowiono zamontować 10 lamp fotowoltaicznych. Zarząd postanowił upoważnić prezesa do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Miasta w sprawie dofinansowania tej inwestycji na kwotę 10.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zebranie grudniowe

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Smolarski przedstawiając sprawy finansowe i organizacyjne ogrodu.

Następnie dyskutowano na temat oświetlenia alejek ogrodowych, a przynajmniej ich skrzyżowań i innych części wspólnych ogrodu. Analizując plan ogrodu postanowiono zamontować 10 lamp fotowoltaicznych. Zarząd postanowił upoważnić prezesa do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Miasta w sprawie dofinansowania tej inwestycji na kwotę 10.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zebranie listopadowe

W dniu 23.11.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Było to bardzo pracowite zebranie. W czasie jego trwania podjęto rekordową ilość uchwał bo aż 16. Tego jeszcze nie było w historii ogrodu. No, ale po kolei :

- podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Porządkowej

Czytaj więcej...

Zebranie październikowe

W dniu 17.10.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes przedstawił przebieg odbioru wykonanego remontu ogrodzenia placu działkowego który odbył się w dniu 15 października. Obecni byli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wykonawca właściciel firmy PHU „S&S Boden”. W czasie odbioru nie stwierdzono usterek a cały wykonany remont jest zgodny z dokumentacją.

Czytaj więcej...

Odczyt liczników

W związku z zamknięciem dopływu wody do działek z dniem 12.10.2019 roku, spowodowanym remontem sieci wodociągowej na ogrodzie „RELAKS”, Zarząd prosi działkowców o podawanie stanu liczników wody do dnia 31.10 2019 roku.

Odczyty można podawać na działkach 20 , 26 , 62 lub SMS na numer telefonu Prezesa 692-071-502.

Należy podać nazwisko , numer działki i stan licznika.

                                                                                                                                                        Andrzej Smolarski

Sprawozdanie z Festynu Dożynkowego

Artykuł wysłany do korekty.

Zebranie wrześniowe

W dniu 12.09.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział  Zarząd, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes omówił przebieg Dożynek Powiatowych, przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem naszych działkowców oraz organizację poczęstunku przez Urząd Miejski

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj