Zebranie marcowe

W dniu 21.03.2023 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, witając serdecznie obecnych na zebraniu.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie lutowe

W dniu 27.02.2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Ze względu na fatalną pogodę spotkanie zostało zorganizowane w lokalu na terenie miasta.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, składając wszystkim życzenia owocnej współpracy w bieżącym roku.

W dalszym ciągu zebrania :

- podjęto uchwałę w sprawie opłaty inwestycyjnej na rok 2023 dla nowych działkowców 

- Zarząd podpisał pełnomocnictwa do uzyskania wyrysu map z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz wypisu z ksiąg ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Czytaj więcej...

Zebranie grudniowe

W dniu 5.12.2022 roku odbyło się kolejne, ostatnie w tym 2022 roku zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, poruszając bieżące sprawy ogrodu.

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes zreferował temat odbioru wodociągu wyłożonego na ogrodzie Relaks i Witaminka dla naszych potrzeb. Na dzień 12 grudnia zaplanowano wykonanie próby ciśnieniowej. Uzgodniono również zasypanie odcinka 8 mb na terenie naszego ogrodu na wiosnę 2023 roku. Całkowity koszt wodociągu zamknął się kwotą 31.600,00 zł

Czytaj więcej...

Zebranie listopadowe

Zebranie nie odbyło się. Sprawy które miały być na nim omawiane, załatwiono w trakcie zebrania w grudniu.

Zamknięcie bramy

U W A G A

Zarząd informuje o zamknięciu na stałe bramy wjazdowej na ogród z dniem 28 listopada 2022 roku na okres zimowy.

Prosimy działkowców o dokończenie do tego terminu remontów, wywiezienie z działki rzeczy z wykorzystaniem samochodów, itp.

Zebranie październikowe

W dniu 28.10.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, poruszając sprawy bieżące ogrodu.

W dalszym ciągu zebrania :

- ustalono termin grabienia liści na alei Głównej i placach na dzień 12 listopada na godzinę 11:00

Czytaj więcej...

Zebranie wrześniowe

W dniu 1.09.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Omówił on przebieg Festynu Dożynkowego na naszym ogrodzie. Podziękował również wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej imprezy w jakikolwiek sposób.

Przedstawił on również temat dożynek w kościele Nawrócenia św, Pawła w dniu 4 września. W czasie mszy świętej w pocztach sztandarowych będzie również reprezentowany sztandar PZD, dzięki uprzejmości OZŚ PZD z Katowic. W części oficjalnej Dożynek zostaną wręczone naszym działkowcom puchary, które nie zostały odebrane na Festynie Działkowym.

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj