Spis treści

­­­­­"W marcu 1972 roku Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców przy Zakładach Mechanicznych „Łabędy” rozpoczęła starania o pozyskanie gruntów dla utworzenia ogródków działkowych dla swych pracowników zamieszkałych w Pyskowicach.

Starania te, zakończone zostały pomyślnie. Na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi, sąsiadujących z polami PGR Jaśkowice, oddalonych około 2 kilometry od Pyskowic postanowiono utworzyć ogród działkowy o łącznym areale 15 hektarów. Obszar ten podzielono na 3 części, z czego jedną - wielkości 5-ciu hektarów przeznaczono dla pracowników Zakładów Mechanicznych „Łabędy”- mieszkańców Pyskowic. Taki jest zalążek naszego ogrodu. " - cytat z kroniki P.O.D. "Metalowiec"

W dniu 17 maja 1972 roku zwołano pierwsze walne spotkanie przyszłych działkowców. Zebrani postanowili przyjąć nazwę „Metalowiec” dla nowo utworzonego ogrodu. W zebraniu brali udział, z ramienia Związków Zawodowych, Jan Hacker i Józef Wilk . Na zebraniu tym wybrano również pierwszy zarząd w którego skład weszli:

Witold Romański - przewodniczący

Bronisław Działo - z-ca przewodniczącego

Ryszard Klimek - sekretarz

Mieczysław Pawiak - skarbnik

Alfons Kaczor - gospodarz

Jerzy Paszek - gospodarz

Joachim Szołtysek - kulturalno oświatowy

Jednakże nie wszyscy działkowcy mogli przystąpić do zagospodarowania działek, ponieważ część terenów zajęta była przez zboża ozime. Na dzień 24 września zwołane zostało drugie zebranie. Prace na działkach ruszyły pełną parą na jesieni. Sadzono truskawki, krzewy i drzewa owocowe. Splantowano alejki, a niektórzy działkowcy wykonali ogrodzenia swoich terenów. Zaczęto także budowę pierwszych altanek. Również zarząd miał sporo pracy w związku z opracowaniem różnego rodzaju dokumentacji.