Uchwała numer 60 KZ PZD

Uchwała nr 60/2020 KZ PZD z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury.

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD. 

Oryginał poniżej

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23940/

uchwala_KZ_PZD_60.2020_z_dn._26.03.2020.pdf

Marcin Szlapa

Koronawirus - Walne Zebrania i opłaty ogrodowe

UCHWAŁA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020 r.

Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

§ 2

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej...

Zebranie lutowe

W dniu 11.02.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz na zaproszenie Zarządu – była księgowa naszego ogrodu. W trakcie zebrania :

- Prezes omówił sprawy związane z finansami ogrodu i budżetem

Czytaj więcej...

Zebranie styczniowe

W dniu 23.01.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się pierwsze w tym roku, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- Prezes Andrzej Smolarski przywitał przybyłych i życzył zdrowia oraz pomyślności w Nowym Roku a także owocnej współpracy we wszystkich przedsięwzięciach.

Czytaj więcej...

Zebranie grudniowe

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Smolarski przedstawiając sprawy finansowe i organizacyjne ogrodu.

Następnie dyskutowano na temat oświetlenia alejek ogrodowych, a przynajmniej ich skrzyżowań i innych części wspólnych ogrodu. Analizując plan ogrodu postanowiono zamontować 10 lamp fotowoltaicznych. Zarząd postanowił upoważnić prezesa do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Miasta w sprawie dofinansowania tej inwestycji na kwotę 10.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zebranie grudniowe

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Smolarski przedstawiając sprawy finansowe i organizacyjne ogrodu.

Następnie dyskutowano na temat oświetlenia alejek ogrodowych, a przynajmniej ich skrzyżowań i innych części wspólnych ogrodu. Analizując plan ogrodu postanowiono zamontować 10 lamp fotowoltaicznych. Zarząd postanowił upoważnić prezesa do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Miasta w sprawie dofinansowania tej inwestycji na kwotę 10.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zebranie listopadowe

W dniu 23.11.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Było to bardzo pracowite zebranie. W czasie jego trwania podjęto rekordową ilość uchwał bo aż 16. Tego jeszcze nie było w historii ogrodu. No, ale po kolei :

- podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Porządkowej

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj