Zarząd informuje, że nasz Ogród został zobligowany do uruchomienia selektywnej zbiórki śmieci. W związku z tym na miejscu dotychczasowego kontenera, zostaną ustawione mniejsze kontenery do zbiórki poszczególnych rodzajów śmieci. Prosimy zatem działkowców o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów.

Niezorientowanym przypominamy obowiązujące zasady, ogłoszone na stronie naszego Urzędu Miasta - podaję ścieżkę :

https://www.pyskowice.pl , zakładka "Dla mieszkańców" , z menu po lewej stronie wybrać "Odpady" i dalej "Jak segregować odpady".

Andrzej Smolarski