Na dzień 14 sierpnia zostały udrożnione dreny :

-  od studzienki na zewnątrz działki nr 13 ( odkopana studzienka rewizyjna ) w kierunku rzeki

-  od działki nr 13 do działki nr 119 i dalej będzie sprawdzane do studzienki na działce 120

-  udrożniony jest dren od działki nr 13 do studzienki na alejce przy działce nr  99 i dalej aż do altany na działce nr 99 ( cały ten odcinek był zarośnięty korzeniami drzew i krzewów ). Utknięto z pracami przy altanie na działce nr 99. Jeżeli altana jest zbudowana na drenie to może być problem z jego udrożnieniem.

Od wtorku 17 sierpnia są kontynuowane prace udrażniania drenów na działce nr 99 i działce nr 101 do studzienki na alejce przy działce nr 103. 

Będzie wymieniona studzienka rewizyjna przy działce nr 99. 

Po ukończeniu w/w prac będziemy obserwowali jak pracują udrożnione drenaże i z jakiego obszaru ściągają wodę.

Wówczas będzie można podjąć decyzję jaki zakres prac będzie jeszcze robiony, przygotować kosztorys a przede wszystkim zabezpieczyć środki finansowe. Przypominam że na Walnym Zebraniu uchwalono kwotę 30 zł od działki na remont sieci drenaży, co daje kwotę 3.840 zł.

Nasz ogród nie posiada żadnej dokumentacji ani planów sieci drenaży. Kilka lat temu prowadzone były już prace udrożnienia drenaży. Przy ich wykonywaniu nanoszono na plan ogrodu odkryte ciągi drenów. Niestety, na takim planie są jeszcze „białe plamy”. Jedna z nich obejmuje teren działki 91 i okolic. Nie mamy więc wiedzy na temat drenów w tej okolicy. Jeżeli jednak działki tutaj położone będą nadal zalewane, to zostaną podjęte prace odszukania drenów i ich udrożnienia.

 

 Z poważaniem   

Andrzej Smolarski