Spis treści

W 1978 roku nasz ogród zanotował pierwsze osiągnięcia. Wojewódzki zarząd „P.O.D rejon Gliwice” wyróżnił nas kwotą 2 000 zł oraz dyplomem. Z kolei Związek Zawodowy Metalowców w Polsce ocenił nasze działki bardzo wysoko i również przyznał nagrodę pieniężną w wysokości 11 000 zł.

Wiosną tego samego roku przystąpiono do budowy budynku administracyjno gospodarczego. Wylano fundamenty i sprowadzono materiały potrzebne do prac.

Latem Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa przeprowadziła lustrację w której nasz ogród zdobył III miejsce i nagrodę 9 000 zł oraz dyplom uznania.

W roku 1980 odżył temat doprowadzenia wody do ogrodów. Rozpatrywano kilka koncepcji: budowa studni głębinowej, zbudowanie zapory na pobliskim strumyku i wykorzystanie sieci wodociągowej. Wybrano ostatni wariant, gdyż sąsiedni ogród Huty Łabędy miał już doprowadzoną wodę z wodociągu Karchowie - Pyskowice. Prace ukończono w czerwcu i dzięki temu latem każdy działkowiec miał swój kran z wodą.

W 1982 roku obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia istnienia P.O.D. „Metalowiec”. W tym czasie nieużytki przeobraziły się w oazę zieleni i kwiatów. Na 105 działkach z ogólnej liczby 129 postawiono już altanki.