Spis treści

W 2002 roku po raz pierwszy zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka. Słoneczna pogoda oraz duża ilość konkursów i nagród sprawiła, że wszystkie dzieciaki były zadowolone. Nagrody wręczał sam burmistrz Pyskowic - pan Wacław Kęska.

W następnym roku kontynuowano prace na placu głównym. Wylano betonem część starych fundamentów, odnowiono ławki i plac zabaw.

Również remont świetlicy i zaplecza gospodarczego posuwał się do przodu i na koniec 2003 roku osiągnął poziom 85%.

W 2004 roku zakończono remont świetlicy, której uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Pyskowic - Wacław Kęska w czasie tradycyjnych dożynek.

W czasie tej imprezy ogłoszono również wyniki współzawodnictwa działkowego. Rozdano nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Po części oficjalnej bawiono się przy dobrej muzyce i obficie zaopatrzonym bufecie aż do godziny 4 rano.

Rok 2005 w skali kraju to obrona istniejącego 108 lat Ruchu Ogrodnictwa Działkowego. Natomiast na naszym ogrodzie odbyły się tradycyjne już imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Działkowca. Zwołano również w świetlicy osiedlowej coroczne zebranie członków P.O.D. „Metalowiec”

W 2006 roku nasz ogród został przemianowany z Pracowniczych Ogródków Działkowych na Rodzinne Ogródki Działkowe. Zlikwidowano również urządzenia zabawowe, gdyż nie posiadały potrzebnego atestu. Jako jedyni reprezentowaliśmy ogródki działkowe na Dożynkach Miejskich.

Kolejnym równie ważnym wydarzeniem była po raz pierwszy odprawiona na terenie ogrodu msza święta. Rozpoczęła ona tradycyjne dożynki. Celebrował ją ks. prałat A. Duffek. Wzięli w niej udział również byli działkowcy. W trakcie eucharystii śpiewała schola „Cantamus Domino”.

Zarząd wybrany w 2006 roku na Walnym Zebraniu :

Marian Zagrabelny - Prezes

Ludomira Bytnar - zastępca

Zygmunt Michalski - skarbnik

Jerzy Gajek - sekretarz

Anna Krasucka - księgowa

Krzysztof Wojewoda - członek

Józef Szlapa - członek

***************************************************

Jan Jordan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Nowak - przewodniczący Komisji Rozjemczej