Spis treści

­­­­­"W marcu 1972 roku Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców przy Zakładach Mechanicznych „Łabędy” rozpoczęła starania o pozyskanie gruntów dla utworzenia ogródków działkowych dla swych pracowników zamieszkałych w Pyskowicach.

Starania te, zakończone zostały pomyślnie. Na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi, sąsiadujących z polami PGR Jaśkowice, oddalonych około 2 kilometry od Pyskowic postanowiono utworzyć ogród działkowy o łącznym areale 15 hektarów. Obszar ten podzielono na 3 części, z czego jedną - wielkości 5-ciu hektarów przeznaczono dla pracowników Zakładów Mechanicznych „Łabędy”- mieszkańców Pyskowic. Taki jest zalążek naszego ogrodu. " - cytat z kroniki P.O.D. "Metalowiec"

W dniu 17 maja 1972 roku zwołano pierwsze walne spotkanie przyszłych działkowców. Zebrani postanowili przyjąć nazwę „Metalowiec” dla nowo utworzonego ogrodu. W zebraniu brali udział, z ramienia Związków Zawodowych, Jan Hacker i Józef Wilk . Na zebraniu tym wybrano również pierwszy zarząd w którego skład weszli:

Witold Romański - przewodniczący

Bronisław Działo - z-ca przewodniczącego

Ryszard Klimek - sekretarz

Mieczysław Pawiak - skarbnik

Alfons Kaczor - gospodarz

Jerzy Paszek - gospodarz

Joachim Szołtysek - kulturalno oświatowy

Jednakże nie wszyscy działkowcy mogli przystąpić do zagospodarowania działek, ponieważ część terenów zajęta była przez zboża ozime. Na dzień 24 września zwołane zostało drugie zebranie. Prace na działkach ruszyły pełną parą na jesieni. Sadzono truskawki, krzewy i drzewa owocowe. Splantowano alejki, a niektórzy działkowcy wykonali ogrodzenia swoich terenów. Zaczęto także budowę pierwszych altanek. Również zarząd miał sporo pracy w związku z opracowaniem różnego rodzaju dokumentacji.


W dniu 15 kwietnia 1793 roku odbyło się drugie walne zebranie działkowców. Główny nacisk położono na sprawy inwestycyjne - budowa drogi dojazdowej, głównego ogrodzenia i sieci wodociągowej. Wodę do podlewania rośli i budowy altan przynoszono bowiem z odległego o 800m strumyka zwanego „Jordanem”. Wśród działkowców rozprowadzono legitymacje członkowskie. Zebrano również pierwsze plony - głównie truskawek. W lipcu na głównym placu zainstalowano 3 maszty flagowe.

We wrześniu zorganizowano również pierwszy festyn z okazji Dnia Działkowca. Odbywają się one co roku pod koniec lata.

Rok 1974 to sucha wiosna i deszczowe lato. Spowodowało to mniejsze zbiory truskawek, ale z drugiej strony deszczówka zbierana do beczek była używana do podlewania i wykonywania zaprawy betonowej.

Rozpoczęto prace ogrodzeniowe. Cały ogród ogrodzono dwumetrową siatką i postawiono bramę główną. Wykonywano także ogrodzenia wewnętrzne niektórych działek.

Rok 1975 to kolejna inwestycja - budowa drogi dojazdowej. 

Kontynuowano także budowę ogrodzenia wewnętrznego z siatki drucianej wysokości 1 metra. Wydzielono również plac zabaw dla dzieci z karuzelą, huśtawkami i ławkami. Przybywa coraz więcej nowych altan, a na niektórych działkach pojawiają się ule. Cały ogród prezentuje się okazale. Posadzone 3 lata temu drzewa i krzewy znacznie się rozrosły.


W 1978 roku nasz ogród zanotował pierwsze osiągnięcia. Wojewódzki zarząd „P.O.D rejon Gliwice” wyróżnił nas kwotą 2 000 zł oraz dyplomem. Z kolei Związek Zawodowy Metalowców w Polsce ocenił nasze działki bardzo wysoko i również przyznał nagrodę pieniężną w wysokości 11 000 zł.

Wiosną tego samego roku przystąpiono do budowy budynku administracyjno gospodarczego. Wylano fundamenty i sprowadzono materiały potrzebne do prac.

Latem Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa przeprowadziła lustrację w której nasz ogród zdobył III miejsce i nagrodę 9 000 zł oraz dyplom uznania.

W roku 1980 odżył temat doprowadzenia wody do ogrodów. Rozpatrywano kilka koncepcji: budowa studni głębinowej, zbudowanie zapory na pobliskim strumyku i wykorzystanie sieci wodociągowej. Wybrano ostatni wariant, gdyż sąsiedni ogród Huty Łabędy miał już doprowadzoną wodę z wodociągu Karchowie - Pyskowice. Prace ukończono w czerwcu i dzięki temu latem każdy działkowiec miał swój kran z wodą.

W 1982 roku obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia istnienia P.O.D. „Metalowiec”. W tym czasie nieużytki przeobraziły się w oazę zieleni i kwiatów. Na 105 działkach z ogólnej liczby 129 postawiono już altanki.


W 2002 roku po raz pierwszy zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka. Słoneczna pogoda oraz duża ilość konkursów i nagród sprawiła, że wszystkie dzieciaki były zadowolone. Nagrody wręczał sam burmistrz Pyskowic - pan Wacław Kęska.

W następnym roku kontynuowano prace na placu głównym. Wylano betonem część starych fundamentów, odnowiono ławki i plac zabaw.

Również remont świetlicy i zaplecza gospodarczego posuwał się do przodu i na koniec 2003 roku osiągnął poziom 85%.

W 2004 roku zakończono remont świetlicy, której uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Pyskowic - Wacław Kęska w czasie tradycyjnych dożynek.

W czasie tej imprezy ogłoszono również wyniki współzawodnictwa działkowego. Rozdano nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Po części oficjalnej bawiono się przy dobrej muzyce i obficie zaopatrzonym bufecie aż do godziny 4 rano.

Rok 2005 w skali kraju to obrona istniejącego 108 lat Ruchu Ogrodnictwa Działkowego. Natomiast na naszym ogrodzie odbyły się tradycyjne już imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Działkowca. Zwołano również w świetlicy osiedlowej coroczne zebranie członków P.O.D. „Metalowiec”

W 2006 roku nasz ogród został przemianowany z Pracowniczych Ogródków Działkowych na Rodzinne Ogródki Działkowe. Zlikwidowano również urządzenia zabawowe, gdyż nie posiadały potrzebnego atestu. Jako jedyni reprezentowaliśmy ogródki działkowe na Dożynkach Miejskich.

Kolejnym równie ważnym wydarzeniem była po raz pierwszy odprawiona na terenie ogrodu msza święta. Rozpoczęła ona tradycyjne dożynki. Celebrował ją ks. prałat A. Duffek. Wzięli w niej udział również byli działkowcy. W trakcie eucharystii śpiewała schola „Cantamus Domino”.

Zarząd wybrany w 2006 roku na Walnym Zebraniu :

Marian Zagrabelny - Prezes

Ludomira Bytnar - zastępca

Zygmunt Michalski - skarbnik

Jerzy Gajek - sekretarz

Anna Krasucka - księgowa

Krzysztof Wojewoda - członek

Józef Szlapa - członek

***************************************************

Jan Jordan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Nowak - przewodniczący Komisji Rozjemczej