W dniu 20.02.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Także w użyczonej sali MOKiS-u. Wzięło w nim 6 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa . W trakcie zebrania :

- księgowa przedstawiła dokładny bilans naszego ogrodu po otrzymaniu dokumentów z Banku. Potwierdziło się jego dodatnie saldo. Szczegóły zostaną podane na Walnym Zebraniu. Przedstawiła ona również preliminarz finansowy. Po dyskusji i skorelowaniu z proponowanymi opłatami wprowadzono kilka zmian.

- przyjęto podanie o wyrażenie zgody na wymianę ogrodzenia na jednej z działek. Po jego odczytaniu i dyskusji Zarząd postanowił wyrazić zgodę.

-  Prezes przedstawił wyniki akcji dostarczania zaproszeń na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Poczta Polska zwróciła jeden list z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Członkowie Zarządu roznoszący zaproszenia zwrócili listy z poprawkami – dwa zmienione adresy zamieszkania i kilka zmienionych telefonów. Poczta internetowa zwróciła 3 nieznane adresy. Na szczęście po konsultacji telefoniczno - sms-owej z działkowcami udało się uzyskać nowe adresy. Powtórne wysłanie zaproszenia powiodło się.

- dalsza część zebrania była poświęcona przygotowaniu do Walnego Zebrania

- Zarząd zaakceptował obliczone opłaty i podjął odpowiednie uchwały. Proponujemy :

                - opłata ogrodowa – 0,68 zł od m2 działki – bez zmian

                - opłata wodna – 5 zł od działki – podwyżka o 5 zł

                - opłata na wywóz śmieci – 150 zł podwyżka o 80 zł

- Prezes odczytał sprawozdania za rok 2018 i kadencję i plany pracy na rok 2019 i kadencję. Po dyskusji zostały one również zaakceptowane co potwierdzają odpowiednie uchwały.

- przygotowano porządek Walnego Zebrania. Odczytano i korygowano propozycje uchwał które trzeba przegłosować .

- poszczególne Komisje przygotowywały swoje dokumenty

- zaproponowano 4 uchwały dodatkowe ;

                - o zakazie używania urządzeń spalinowych w dni wolne

                - o założeniu blokady wjazdu na alejki

                - o zakazie parkowania na alejkach

                - o zakazie wprowadzaniu psów bez smyczy

- przygotowywano kosztorys do zaproponowanego zadania remontowego – wymiana ogrodzenia i bramy na placu działkowym. Po wykonanych w ostatnich latach remontach – nowe zadaszenie, kostka brukowa, Prezes zaproponował remont ogrodzenia, by cały plac prezentował się okazale. Jest to przecież wizytówka naszego ogrodu. Wymiana samej bramy była już planowana w ubiegłym roku. Jednak brak środków uniemożliwił wykonanie tego zadania. Jeżeli sytuacja finansowa pozwoli to spróbujemy jeszcze wymienić tablice ogłoszeń na nowocześniejsze.

- Prezes zaproponował aby wykorzystać obecność działkowców na Walnym i rozdać im po podpisaniu listy obecności zakupione Regulaminy ROD wydanie z 2018 roku.

- kolejne zebranie odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 17:00 sali MOKiS-u. Zapraszamy zainteresowanych.                                                                                                                                                                                          Zarząd