W dniu 14.03.2019 roku o godz. 17:30 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Jeszcze w użyczonej sali MOKiS-u. Zebranie było zaplanowane na 20 marca. Ale przepisy obligują Zarząd do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania dokumentów do Delegatury. Ponieważ Walne odbywało się 3 marca więc termin ten wypada na 17 marca. Dzięki uprzejmości pracowników MOKiS-u użyczono nam salę na to spotkanie. Wzięło w nim udział 5 członków nowego Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa i poprzedni Prezes. W trakcie zebrania :

- sprawdzono i podpisano dokumenty z Walnego Zebrania jakie trzeba dostarczyć do Delegatury w Gliwicach. Skompletowano je w opisanej teczce oraz przygotowano pismo przewodnie. Członkowie Zarządu i Komisji wypełnili również ankiety wymagane przepisami.  Zostały one skopiowane a oryginały zostaną dostarczone do Delegatury.

- skompletowano dokumentację wniosku o dotację do wykonania zadania remontowego, jaką trzeba dostarczyć do OZŚ PZD w Katowicach. Ostatnio wniosek taki wypełniano w 2015 roku więc przepisy zdążyły się zmienić i trzeba było wypełnić więcej dokumentów. Ale szczęśliwie udało się je skompletować. Zostały one także skopiowane a oryginalny wniosek zostanie dostarczony do Delegatury w Gliwicach. Jej pracownicy po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym przekażą go do OZŚ PZD w Katowicach.

- ustępujący Prezes podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w zarządzaniu ogrodem w ciągu tych 10 lat sprawowania tej funkcji

- nowy Prezes przywitał wszystkich zebranych i prosił o pomoc przy przejmowaniu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu

- księgowa przekazywała teczki z dokumentacją i omawiała kolejne dokumenty. Przejęła je skarbnik ogrodu. Obsługa finansowo - księgowa naszego ogrodu zostanie przekazana do Delegatury w Gliwicach

- sekretarz ogrodu również przekazała dokumenty i zeszyt Uchwał nowemu sekretarzowi

-  ustępujący prezes przekazał główną część dokumentacji nowemu prezesowi – teczki działkowców, książkę pocztową, skoroszyty z pocztą przychodzącą i wychodzącą. Pozostała dokumentacja zostanie przekazana w najbliższym czasie.

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia nagród działkowcom zaangażowanym w przygotowanie Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

- podjęto uchwałę w sprawie zakupienia służbowego telefonu komórkowego z abonamentem dla nowego prezesa

- poruszono temat zmiany danych teleadresowych na pismach wychodzących z ogrodu i powiadomieniu firm świadczących usługi dla ogrodu

- podjęto uchwałę w sprawie powołania rzeczoznawcy do wyceny wartości zaniedbanej działki. Z końcem miesiąca mija ustawowy termin oczekiwania na odpowiedź działkowca. Na razie brak jakiejkolwiek jego reakcji. Dlatego działka po wycenie zostanie wystawiona przez Zarząd do sprzedaży..

- kolejne zebranie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 17:00 w sali MOKiS-u. Zapraszamy zainteresowanych.

                                                                                                                                                                                             Zarząd