W dniu 12.06.2019 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes poruszył temat otwierania i zamykania łańcucha blokującego wjazd na alejki. Na tablicy ogłoszeń są wywieszone dokładne informacje kiedy jest to robione. Są też podane numery działek na których znajdują się klucze do otwarcia w sytuacjach awaryjnych np. przyjazd pogotowia. W razie potrzeby otwarcia łańcucha w innym terminie należy uzgodnić to z Prezesem – numer jego telefonu jest też podany.

Przy okazji przypominamy że standardowo bramy wjazdowe na ogrody PZD są zamknięte. Proszę sprawdzić u naszych sąsiadów. Otwierane są tylko na kilka godzin w wyznaczonych terminach. Na naszym ogrodzie brama jest otwarta z powodu wewnętrznego placu postojowego. A łańcuch blokujący wjazd na alejki pełni właśnie funkcję bramy. Przypominamy również, że na Walnym Zebraniu przyjęto w tej sprawie odpowiednią Uchwałę i obowiązuje ona wszystkich działkowców.

- poinformowano o wymianie kłódek do zamykania łańcucha. Jest to efekt zgłoszonych nadużyć - kilku działkowców dorobiło sobie klucze do starych kłódek i otwierało łańcuch w dowolnym czasie

- po raz kolejny dyskutowano o śmieciach, przepełnionych kontenerach i rosnących kosztach ich wywozu.

- poinformowano o wysłaniu dwóch upomnień do działkowców – w sprawie wyrzucania gałęzi obok kontenera oraz w sprawie używania kosiarki w czasie zabronionym

- postanowiono wywiesić ogłoszenie o zamykaniu bramy wjazdowej po godzinie 20.

- uzgodniono przycinkę tui obok placu postojowego do wysokości 1,5 m w celu poprawy bezpieczeństwa przy wyjeżdżaniu z ogrodu

- uzgodniono wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew wokół placu działkowego  

- postanowiono przeprowadzić rozmowy w Delegaturze w Gliwicach w sprawie wysokości i kształtu nowego ogrodzenia wokół placu działkowego

- dyskutowano o organizacji dożynek działkowych. Proponowany termin to 14 wrzesień. Postanowiono wywiesić ogłoszenie z prośbą do działkowców o pomoc przy ich organizacji.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy dzierżawy działkowej do działki numer 9 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet PZD nowego działkowca.

- podjęto uchwałę w sprawie wykreślenia z członkostwa w PZD poprzednich właścicieli działki numer 9

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia nagrody dla Prezesa

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu

- kolejne zebranie odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 roku w świetlicy na terenie ogrodu. Zapraszamy zainteresowanych.

                                                                                                                                        Zarząd