W dniu 12.09.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział  Zarząd, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes. W trakcie zebrania :

- prezes omówił przebieg Dożynek Powiatowych, przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem naszych działkowców oraz organizację poczęstunku przez Urząd Miejski

- omawiano stan przygotowania do naszego festynu dożynkowego. Ustalono termin przywozu ołtarza z parafii, przekazanie zaproszeń do Urzędu Miejskiego, Delegatury w Gliwicach i do sąsiednich ogrodów. Ustalono również terminy rozkładania plandeki i ustawiania namiotów. Rozdzielono także zakupy produktów pomiędzy członków Zarządu.

- były prezes omówił sprawy przenoszenia praw do działek w różnych sytuacjach życiowych i prawnych

- podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do przeglądu działek pod kątem wytypowania 3 najładniejszych do wyróżnienia na festynie

- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła regulamin wyboru najładniejszej działki

- ustalono listę nowych działkowców od ubiegłorocznego festynu w celu wręczenia im upominków na tegorocznym festynie

- prezes omówił sprawę zaniedbanej działki 21, temat nie skoszonej trawy i utrzymania porządku na działce. Problem ten nie jest nowy, ciągnie się od kilku lat. Postanowiono na spokojnie zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji.

- omówiono tabele sporządzone przez komisję porządkową do przeglądu działek pod kątem kompostowników, basenów i wyrywkowym sprawdzeniu liczników wody.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki numer 110 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet PZD nowego działkowca

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia nagrody dla sekretarza Komisji Rewizyjnej za prace na rzecz ogrodu

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia nagrody dla byłego prezesa za prace na rzecz ogrodu i udział w Dożynkach Powiatowych

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu

 

                                                                                                                                     Zarząd