W dniu 17.10.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- prezes przedstawił przebieg odbioru wykonanego remontu ogrodzenia placu działkowego który odbył się w dniu 15 października. Obecni byli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wykonawca właściciel firmy PHU „S&S Boden”. W czasie odbioru nie stwierdzono usterek a cały wykonany remont jest zgodny z dokumentacją.

- omawiano sprawy związane z działalnością ogrodu i podpisywaniem faktur.

- prezes poinformował o wysłaniu pisma do Burmistrza Miasta Pyskowice o przyznanie dotacji w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w 2020 roku.

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla członków Komisji powołanej do organizacji Festynu Działkowego.

- podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu

                                                                                                                          Zarząd