W dniu 17.12.2019 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Smolarski przedstawiając sprawy finansowe i organizacyjne ogrodu.

Następnie dyskutowano na temat oświetlenia alejek ogrodowych, a przynajmniej ich skrzyżowań i innych części wspólnych ogrodu. Analizując plan ogrodu postanowiono zamontować 10 lamp fotowoltaicznych. Zarząd postanowił upoważnić prezesa do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Miasta w sprawie dofinansowania tej inwestycji na kwotę 10.000,00 zł.

Na fali tej dyskusji poruszono również temat oświetlenia skrzyżowania ulicy Działkowej z ulicą Jaśkowicką. Na naszą prośbę Urząd Miejski zamontował tam jakiś czas temu lampę fotowoltaiczną, pozyskaną po modernizacji oświetlenia ulic na Osiedlu Królów. Jednak działa ona tylko czasowo. Mimo interwencji działkowców w Urzędzie Miejskim jej naprawy są nieskuteczne. Działa ona prawidłowo kilka dni i usterka wraca, W tej sytuacji postanowiono wysłać do Urzędu Miasta oficjalne pismo z prośbą o spowodowanie skutecznej naprawy tej lampy.

Kontynuując tematykę fotowoltaiczną omawiano również temat naszej instalacji. Poruszono sprawę jej małej mocy. Zamontowane oświetlenie działa prawidłowo, jednak podłączone urządzenia elektryczne nie zawsze chcą działać prawidłowo. Postanowiono sprawdzić koszty takiej modernizacji, pozwalającej zwiększyć moc jaką można z niej uzyskać.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród pieniężnych za prace porządkowe na częściach wspólnych ogrodu – plac działkowy, plac zabaw, plac postojowy, alejka główna - dla Komisji Porządkowej.

W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia świadczeń pieniężnych dla  członków Zarządu.

Na zakończenie Prezes złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

Marcin Szlapa