W dniu 23.01.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się pierwsze w tym roku, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- Prezes Andrzej Smolarski przywitał przybyłych i życzył zdrowia oraz pomyślności w Nowym Roku a także owocnej współpracy we wszystkich przedsięwzięciach.

- skarbnik Iwona Matuszewska zawnioskowała o ustalenie kwoty opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców. Na początku stycznia otrzymaliśmy z OZŚ PZD z Katowic dokumenty OT dotyczące zadania remontowego „Remont ogrodzenia placu działkowego ”. Spowodowało to podniesienie wartości majątku naszego ogrodu. Mamy zatem prawo do podniesienia tej opłaty do wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów a mianowicie 420 zł. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i podjął odpowiednią uchwałę.

- Prezes i skarbnik omówili sprawy budżetowe i finansowe dotyczące naszego ogrodu

- dyskutowano nad terminami zebrań Zarządu w 2020 roku. Ustalono, że będą się one odbywać w każdą pierwszą środę miesiąca.

- omawiano temat dyżurów członków Zarządu na terenie ogrodu. Po dyskusji ustalono, że w miesiącach od maja do października dyżur będzie pełniony w każdą pierwszą sobotę.

- Komisja Inwentaryzacyjna przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac

- Prezes poinformował o otrzymaniu pocztą aneksu do umowy na wywóz śmieci z terenu ogrodu od firmy PreZero dawniej TONSMEIER. Jak należało się spodziewać proponuje on podwyżkę z kwoty 970,00 zł brutto do kwoty 1.200,00 zł brutto.

- Prezes przedstawił ofertę firmy CZYŚCIOCH na wywóz śmieci z naszego ogrodu. Opiewa ona na kwotę 600,00 zł netto za jeden kontener. W celu dalszego obniżenia kosztów wywozu należało by zakupić na własność kontener na śmieci o pojemności 7 m3. Orientacyjny koszt to około 2.900,00 zł netto.

- dyskutowano na obydwa powyższe tematy. W efekcie postanowiono nie podpisywać aneksu firmy ProZero oraz upoważniono Prezesa do rozwiązania umowy na wywóz śmieci z tą firmą. Zaakceptowano również ofertę firmy CZYŚCIOCH i upoważniono Prezesa do podpisania umowy z tą firmą.

- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji. Zasugerowała ona również podział prac pomiędzy członków Zarządu oraz zaproponowała podział środków finansowych na świadczenia i nagrody w proporcjach 62,5 % dla Zarządu i 37,5 % dla Komisji Rewizyjnej.

 

 Marcin Szlapa