W dniu 11.02.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz na zaproszenie Zarządu – była księgowa naszego ogrodu. W trakcie zebrania :

- Prezes omówił sprawy związane z finansami ogrodu i budżetem

- księgowa przestawiła sprawę rozliczenia zużycia wody przez działkowców za ubiegły rok. Omówiła również sposób rozliczenia kont finansowych ogrodu.

- przedyskutowano sprawę powiększenia majątku ogrodu w związku z wykonaniem w roku ubiegłym remontu ogrodzenia placu działkowego.  

- księgowa przedstawiła sposób sporządzenia wykazu majątku ogrodu oraz przygotowania dokumentów do bilansu za ubiegły rok.

- poruszano sprawę wywozu śmieci i rozliczenia kosztów ich wywozu za ubiegły rok.

- omawiano sprawy związanie z pracą Zarządu i podziałem prac pomiędzy jego członków.

- przekazano do uzupełnienia niektóre dokumentu ogrodu

Marcin Szlapa