W dniu 28.07.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział Zarząd. Zebranie otworzył prezes, który następnie przedstawił bieżące sprawy ogrodu oraz omówił sytuację finansową.

Następnie odbyła się dyskusja na temat zwołania Zebrania Sprawozdawczego. Jej efektem jest podjęta uchwała numer 25/20 w sprawie odstąpienia od zwołania Walnego Zebrania w tym roku w związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z koronawirusem COVID-19.

W dalszym ciągu w trakcie zebrania :

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 92, 16, 88,101, 81 i 71.

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia praw do działek numer 92, 16, 88,101, 81 i 71 na nowych właścicieli

- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 92, 16, 88,101, 81 i 71.

Tak na marginesie, jest to chyba rekordowa ilość działek, które zmieniły właściciela w ciągu miesiąca.

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród członkom Komisji Porządkowej w związku z zakończeniem kontroli i dostarczeniem dokumentacji pokontrolnej

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń członkom Zarządu za miesiąc lipiec

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za miesiąc lipiec

Ostatnie 3 uchwały podjęto w głosowaniu większością głosów zgodnie z §46 Statutu PZD.

- na zakończenie podpisano dokumenty działkowe i omawiano sprawy ogólne

Marcin Szlapa