W dniu 26.09.2020 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i jej zastępca. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. Zebranie odbyło się na świeżym powietrzu, pod zadaszeniem obok świetlicy.

Zebranie otworzył Prezes i omówił sprawy związane z przydzielonymi obowiązkami dla poszczególnych członków Zarządu.

W dalszym ciągu zebrania :

- poruszano sprawy związane z funkcjonowaniem ogrodu

- omawiano wywóz kontenera ze śmieciami

- dyskutowano na temat rury wodociągowej w dolnej części ogrodu

- rozpatrywano możliwość wymiany łańcucha do zamykania alei głównej razem z kłódkami

- powrócono do tematu nowej tablicy informacyjnej. Po dyskusji przyjęto wniosek o pozostawieniu pierwszej tablicy z mapą ogrodu i zastąpieniu drugiej tablicy z ogłoszeniami nowoczesną gablotą odporną na warunki atmosferyczne. Postanowiono sprawdzić koszty tej operacji w firmie WMS z Knurowa, w której kilka lat temu kupiono specjalną szybę do pierwszej tablicy.  

- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła temat związany z podpisywaniem protokołów

- przedstawiono sprawę awarii instalacji fotowoltaicznej. Po dyskusji postanowiono podjąć próbę jej usunięcia. Prawdopodobnie akumulator utracił pojemność, ze względu na wiek.

- podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z członkowstwa w PZD byłego właściciela działki numer 75.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki numer 75 na nowego właściciela

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowego właściciela działki numer 75

- podjęto uchwałę w sprawie zakupu nowego akumulatora o większej pojemności wraz z osprzętem. Temat ten oraz prace z tym związane postanowiono zlecić firmie zewnętrznej, zgodnie ze złożoną ofertą.

Marcin Szlapa