Podobnie jak w styczniu zebranie nie odbyło się. W normalnych czasach w tym okresie przygotowywano by materiały na Walne Zebranie. Ale według wiedzy na dzień dzisiejszy odbycie zebrań przesunięto na później. Może latem na ogrodzie uda się je zorganizować. W związku z tym Prezes podjął decyzję o odwołaniu zebrania w lutym. Najważniejsze sprawy załatwiono tak modną ostatnio metodą - zdalnie, czyli telefonicznie lub internetowo.