W dniu 1.03.2021 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano przed świetlicą działkową. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes. Na wstępie złożył wszystkim życzenia zdrowia i owocnej współpracy w bieżącym roku.

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes omówił wyniki akcji odczytu wodomierzy i rozliczenia zużycia wody

- sprawdzono prawidłowość wypełnienia dokumentów i uzupełniono brakujące wpisy

- przyjęto protokół odbioru prac wykonanych przez firmę BODEN S&S . Utwardziła ona wjazd na działki, wjazd na plac postojowy i wybrane fragmenty alejek. Koszt wykonanych robót opiewa na kwotę 10.025,00 zł

- omawiano sprawę utwardzenia przejścia dla pieszych od furtki przy bramie głównej do drugiej tablicy ogłoszeń. Ścieżka ta po każdych opadach deszczu robi się błotnista. Rozważano możliwość utwardzenia tego terenu lub wykonania chodnika. Postanowiono sprawdzić koszty poszczególnych rozwiązań.

- przedstawiono wyniki spisu inwentaryzacyjnego majątku naszego ogrodu. Po zlikwidowaniu niektórych uszkodzonych rzeczy powstała aktualna lista majątku ogrodu

- udzielono zgody na wysłanie pisma w sprawie zwrotu dokumentów związanych prawem do działki numer 63

- omawiano sprawy drzew rosnących na dolnej alejce ogrodu, Konieczna będzie mocna przycinka lub nawet wycinka niektórych drzew

- skarbnik zawnioskowała o ustalenie kwoty opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i podjął odpowiednią uchwałę.

Marcin Szlapa