W dniu 20.05.2021 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano przed świetlicą działkową. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący – Zdzisław Lisowski

członek – Krystyna Skorupka

członek – Barbara Pająk

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, omawiając sprawy związane ze świadczeniami osób pracujących na działkach.

W dalszym ciągu zebrania :

- przedyskutowano prace Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli i prowadzenia dokumentacji

- przedstawiono koszty i rozliczono zużycie wody

- przedstawiono koszty wywozu śmieci oraz przedyskutowano przewidywane koszty ich wywozu w tym roku

- omawiano problem niedrożnych drenaży na niektórych działkach ogrodu. Zaproponowano ściągnięcie ofert z przynajmniej dwóch firm na wykonanie prac czyszczenia drenaży. Zarząd zobowiązał Prezesa do załatwienia tej sprawy.

- dyskutowano na temat podziału środków finansowych Ogrodu w kwocie 11.850 zł pomiędzy Zarząd a Komisję Rewizyjną. Uchwalono kwotę 9.850 zł dla świadczeń i komisji gospodarczych a dla Komisji Rewizyjnej 2.000 zł w skali roku

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działki numer 93

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działek numer 93 na nowego właściciela

- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowego właściciela działki numer 93

Marcin Szlapa