W dniu 23.06.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano jak zwykle przed świetlicą działkową. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej.

Zebranie jak zwykle otworzył Prezes. Zapoznał on zebranych z komunikatem KZ PZD z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie możliwości odbywania Walnych Zebrań ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.

W dalszym ciągu zebrania :

- po dyskusji postanowiono skorzystać z tej możliwości. Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczego na 18 lipca 2021 roku

- postanowiono że pierwszym terminem Walnego będzie godzina 9:00. W przypadku braku odpowiedniej liczby działkowców na drugi termin wybrano godzinę 9:30

- po dyskusji na miejsce zebrania wybrano plac działkowy obok świetlicy. Jest to miejsce ogrodzone, z możliwością kontroli osób wchodzących, a więc spełniające narzucone warunki sanitarne.

- poinformowano, że w czasie zebrania należy zastosować się do obowiązującego reżimu sanitarnego – a więc zachowywać odpowiednie odległości od sąsiadów, dezynfekować dłonie w ustawionych punktach do tego celu

- postanowiono zaprosić na Walne przedstawicieli Delegatury PZD z Gliwic oraz przedstawicieli Urzędu Miasta

- po dyskusji ustalono, że dokumenty do wglądu dla zainteresowanych działkowców zostaną wystawione w dniach 16 i 17 lipca 2021 roku od godziny 15:00 do godziny 18:00 przed świetlicą działkową

- uzgodniono że do dnia 4 lipca 2021 roku działkowcy zostaną powiadomieni o Walnym Zebraniu za pomocą wręczonych osobiście przez członków Zarządu zaproszeń, za pomocą poczty lub elektronicznie za pomocą e-maili.

- podjęto uchwały w sprawie przydziału świadczeń dla osób biorących udział w zebraniu czerwcowym

Marcin Szlapa