W dniu 10.07.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano tym razem w świetlicy działkowej. Było tam znacznie chłodniej niż na wolnym powietrzu. Więc lepiej się obradowało. Nie dochodziły tutaj również podmuchy wiatru, który mógłby rozwiać przygotowywane na Walne dokumenty. Oczywiście przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes – Józef Szlapa.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Omówił on sprawy związane z organizacją Walnego Zebrania. Następnie przygotowywano dokumenty potrzebne na zebranie. Przy ich wypełnianiu korzystano z pomocy i doświadczenia byłego prezesa. Przygotowano również dokumenty do wglądu dla działkowców, które będą wystawione w świetlicy w dniach poprzedzających Walne.

W dalszym ciągu zebrania :

- omawiano różne warianty kontynuacji czyszczenia drenaży. Postanowiono wystąpić na Walnym z uchwałą o wpłacenie przez działkowców pewnej kwoty na to zadanie remontowe.

- podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działki numer 86

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki numer 86 na nowego właściciela

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowego właściciela działki numer 86

- podjęto uchwały w sprawie przydziału świadczeń dla osób biorących udział w zebraniu lipcowym

Po raz drugi spotkano się w dniu 14 lipca. Spotkanie odbyło się także w świetlicy. Wzięło w nim udział 3 członków Zarządu, były prezes oraz prezes zaprzyjaźnionego ogrodu, na którym odbyło się już w tym roku Walne Zebranie. W czasie spotkania zaproszony gość sprawdzał poprawność wypełnienia naszych dokumentów, pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów. Wskazał on na kilka nieścisłości i brak stosownych obliczeń proponowanych opłat.

Po raz kolejny spotkano się w dniu 15 lipca, również w świetlicy. W spotkaniu wzięło udział 3 członków Zarządu oraz były prezes. Tym razem zajęto się poprawianiem wykrytych błędów, wykorzystując ściągnięte dokumenty. Wykonano również obliczenia stawek proponowanych opłat, wykorzystując dokumenty z roku 2019, bilans za rok 2020 i preliminarze na 2021 rok.

Chyba mamy kolejny rekord. W dniu 22 lipca Zarząd spotkał się po raz czwarty w tym miesiącu. Na zebranie zaproszono nową przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Spotkano się w świetlicy działkowej. Zebranie otworzył Prezes.

- podsumował i omówił odbyte Walne Zebranie. Podziękował obecnym za zaangażowanie w jego przygotowanie. Następnie przygotowywano i podpisywano dokumenty jakie należy dostarczyć do Delegatury PZD w Gliwicach po Walnym Zebraniu.

- dyskutowano na temat wyboru wykonawcy uchwalonego zadania inwestycyjnego - utwardzenie ciągu dla pieszych wzdłuż płotu placu działkowego od bramy do placu zabaw

- omawiano sprawę uchwalonego zadania remontowego - czyszczenie sieci drenaży na ogrodzie. Zastanawiano się nad kopaniem dalszych otworów. Rozważano możliwość użycia koparki.

- wyrażono zgodę na złożoną przez działkowca prośbę o nieodpłatne wypożyczenie ławek i stołów

Marcin Szlapa