Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC”, odbytego w dniu 8 maja 2022 roku, opłaty za 2022 rok wynoszą :

1 ) za 1 m kwadratowy działki 0,84 zł
2 ) składka członkowska PZD  6,00 zł
3 ) opłata wodna–w tym pokrycie strat  4,75 zł 
4 ) za wywóz śmieci  156,00 zł
5 ) za zużycie wody indywidualnie
6 ) na wymianę rury wodociągowej 390,00 zł

Ustalono również ostateczny termin wnoszenia opłat na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Przykładowa opłata za typową działkę o powierzchni 300 m2 wyniesie :

300 x 0,84 + 6,00  + 4,75 + 156,00 + 390,00  +

+ za zużycie wody maksymalnie 132,00 = 940,75 zł

300 x 0,84 + 6,00  + 4,75 + 156,00 + 390,00 + 

+ za zużycie wody średnio 24,00 = 832,75 zł

W roku 2021 wynosiła ona 439,00 zł. 


Szczegółowe wyliczenie dla każdej działki dostępne w zakładce „Opłaty -> Opłaty w 2022 r.

W zakładce "Protokoły" umieszczono także protokół z Zebrania Sprawozdawczego. Dla działkowców którzy nie mogli brać w nim udziału, możliwość zapoznania się z jego przebiegiem.