W dniu 1.09.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Omówił on przebieg Festynu Dożynkowego na naszym ogrodzie. Podziękował również wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej imprezy w jakikolwiek sposób.

Przedstawił on również temat dożynek w kościele Nawrócenia św, Pawła w dniu 4 września. W czasie mszy świętej w pocztach sztandarowych będzie również reprezentowany sztandar PZD, dzięki uprzejmości OZŚ PZD z Katowic. W części oficjalnej Dożynek zostaną wręczone naszym działkowcom puchary, które nie zostały odebrane na Festynie Działkowym.

W dalszym ciągu zebrania :

- omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem naszego ogrodu, opłatami i zaległościami finansowymi działkowców

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody członka Komisji do wyboru najładniejszej działki ogrodu

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń dla 4 członków Zarządu

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody dla przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Marcin Szlapa