W dniu 28.10.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, poruszając sprawy bieżące ogrodu.

W dalszym ciągu zebrania :

- ustalono termin grabienia liści na alei Głównej i placach na dzień 12 listopada na godzinę 11:00

- podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłej właścicielki działki numer 111

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki numer 111 na nową właścicielkę

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowej właścicielki działki numer 111

- omawiano temat drenaży na działkach, ich udrożnienia lub wykonania nowych nitek wzdłuż alejek działkowych

- omawiano sprawę podłączenia głównego wodociągu na ogrodzie do nowego przyłącza od strony ROD „Relaks”

- przejrzano bieżącą dokumentację ogrodu i uzupełniono podpisy na dokumentach

- zreferowano temat zamknięcia dopływu wody do działek na okres zimowy oraz przebieg akcji odczytu stanu wodomierzy przez Komisje Wodną. Dla spóźnialskich podajemy kontakt do członków Komisji - 660-695-127    lub    784-812-049.

Marcin Szlapa