W dniu 5.12.2022 roku odbyło się kolejne, ostatnie w tym 2022 roku zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, poruszając bieżące sprawy ogrodu.

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes zreferował temat odbioru wodociągu wyłożonego na ogrodzie Relaks i Witaminka dla naszych potrzeb. Na dzień 12 grudnia zaplanowano wykonanie próby ciśnieniowej. Uzgodniono również zasypanie odcinka 8 mb na terenie naszego ogrodu na wiosnę 2023 roku. Całkowity koszt wodociągu zamknął się kwotą 31.600,00 zł

- omawiano plan pracy na 2023 rok. Zostanie on przedstawiony na Walnym Zebraniu.

- podsumowano cały bieżący rok. Analizowano wszystkie wykonane prace na terenie ogrodu. Porównano je z planem przyjętym na 2022 rok.

- podjęto uchwały w sprawie przyznania nagród za pracę w bieżącym roku dla Komisji Rewizyjnej i Komisji Wodnej oraz członkom Zarządu i Prezesowi

- Prezes złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne członkom Zarządu oraz wszystkim działkowcom z rodzinami

Marcin Szlapa