W dniu 27.02.2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Ze względu na fatalną pogodę spotkanie zostało zorganizowane w lokalu na terenie miasta.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, składając wszystkim życzenia owocnej współpracy w bieżącym roku.

W dalszym ciągu zebrania :

- podjęto uchwałę w sprawie opłaty inwestycyjnej na rok 2023 dla nowych działkowców 

- Zarząd podpisał pełnomocnictwa do uzyskania wyrysu map z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz wypisu z ksiąg ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach

- Zarząd podpisał kolejne pełnomocnictwo dla Prezesa i Skarbnika do OZŚ PZD w Katowicach na wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na wykonanie pierwszego etapu remontu sieci drenaży na naszym ogrodzie

- Zarząd opracował szczegółowy plan pracy na 2023 rok. Zostanie on przedstawiony na Walnym Zebraniu.

- omawiano temat wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach o partycypację w renowacji placu zabaw na naszym ogrodzie na kwotę 50.000 zł

- podjęto uchwałę w sprawie opłacenia na kolejny rok domeny naszego ogrodu, co umożliwi kontynuowanie działania strony internetowej

- sprawdzono i podpisano dokumenty zaległe z 2022 roku oraz bieżącą korespondencję naszego Ogrodu

- poinformowano, że w dniu 28 lutego w świetlicy osiedlowej odbędzie się szkolenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w temacie przygotowania dokumentów oraz prowadzenia Zebrania Sprawozdawczego w bieżącym roku

Marcin Szlapa