W dniu 4.10.2023 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział 4 członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, omawiając sprawy związane z finansami, ogrodem oraz płatnościami za działki.

W trakcie zebrania :

- podpisano aneks do umowy o wywóz śmieci w sprawie likwidacji części pojemników na odpady segregowane.

- podpisano kolejne uchwały i inne dokumenty

- poruszono sprawy związane z wykonaniem drenaży oraz dodatkowego odprowadzenia wody

- uaktualniono numery telefonów kontaktowych do działkowców

- powołano Komisję do likwidacji środków wspólnych ogrodu

- podjęto uchwałę w sprawie zakręcenia dopływu wody do działek w dniu 20 październik 2023 roku

- postanowiono, że w dniach 21-22 październik 2023 roku w godzinach od 10 do 13 będą odczytywane liczniki wody na działkach. Przy okazji będą też sprawdzane plomby założone na tych licznikach. Informacja na ten temat zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń.

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 19 i 60

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia praw do działek numer 19 i 60  na nowych właścicieli

- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 19 i 60

Marcin Szlapa